Κωνσταντίνα Τσαντήλα

Ιατρός Νεφρολόγος

Ονοματεπώνυμο:
Κωνσταντίνα Τσαντήλα

 • Τίτλος Σπουδών:

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών (2000-2007)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής και γαλλικής γλώσσας

 • Προϋπηρεσία:
 • 1.Εθελοντική παρακολούθηση στην Νεφρολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (2007-2008)
 • 2.Υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι. Ελληνικού Αρκαδίας (2009-2010)
 • 3.Ειδικευόμενη ιατρός στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο - Παθολογικό Τμήμα (2010-2012)
 • 4.Ειδικευόμενη ιατρός στο ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς - Νεφρολογικό Τμήμα (2013-2017)
 • 5.Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2017)
 • 6.Επιστημονικός συνεργάτης στο Νεφρολογικό κέντρο Μεσόγειος, στην Χαλκίδα (από το 2017) 
 •  
 • Σεμινάρια:
 • 22ο Ετήσιο Σεμινάριο του Νεφρολογικού Τμήματος του Κοργιαλένειου - Μπενάκειου Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ
 • 11ο Bantao Congress, Ρουμανία
 • 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας 
 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας 
 • 8ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας με θέμα "Διαταραχές ύδατος και νατρίου"
 • 88η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ 
 • 53ο Συνέδριο ERA-EDTA, Αυστρία
 • 13ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Ιρλανδία                              

 

 

Κορυφή