Ανέστης Παύλος

Ιατρός Νεφρολόγος

Ονοματεπώνυμο:
Παύλος Ανέστης

Τίτλος Σπουδών:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991-1999)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

Σεμινάρια – Εκπαίδευση- Προϋπηρεσία

 • 1. Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής  (1999)
 • 2. Εκπαιδευόμενος βοηθός κλινικών στο 251 ΓΝΑ (1999-2000)
 • 3. Προϊστάμενος υγειονομικής υπηρεσίας της 8ης Μ.Σ.Ε.Π (2000-2003)
 • 4. Ειδικευόμενος στην Β' Παθολογική Κλινική 251 ΓΝΑ (2004-2006)
 • 5. Ειδικευόμενος στην Νεφρολογική κλινική 251 ΓΝΑ (2006-2010)
 • 6. Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2010)
 • 7. Επιμελητής Νεφρολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ (2010-2011)
 • 8. Επιμελητής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 251 ΓΝΑ (2011-2012)
 • 9. Προϊστάμενος Β' υγειονομικής υπηρεσίας 112 ΜΠΑ (2011-2012)
 • 10. Νεφρολόγος στην ΜΤΝ Νεφροιατρική (2011-2012)
 • 11. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας με αναφορές του ιδίου σε πολλά από αυτά
 • 12. Επιστημονικός συνεργάτης του νεφρολογικού κέντρου Μεσόγειος, Παλλήνη (από το 2012)

13. Επιστημονικός συνεργάτης του νεφρολογικού κέντρου Μεσόγειος, Χαλκίδα (από το 2017)

Κορυφή