Καλλιόπη Ρέτσα

Επιστημονική Διευθύντρια


Ονοματεπώνυμο:
Καλλιόπη Ρέτσα

Τίτλος Σπουδών:
Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Βουλγαρίας  (1991-1997)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής και βουλγαρικής γλώσσας

 • Σεμινάρια – Εκπαίδευση- Προϋπηρεσία
 • 1.       Αναγνώριση πτυχίου ιατρικής  στην Αθήνα  (1998)
 • 2.       Ειδικευόμενη στο τμήμα Χειρουργικής & Καρδιολογικής του γενικού νοσοκομείου Εύβοιας (1999)
 • 3.       Υπηρεσία υπαίθρου στο κέντρο υγείας  Ψαχνά Εύβοιας και στην ΜΕΘ Καρδιολογικής στο νοσοκομείο Χαλκίδας (1999-2000)
 • 4.       Ειδικευόμενη στο τμήμα Καρδιολογικής του γενικού νοσοκομείου Χαλκίδας (2000-2001)
 • 5.       Ειδικευόμενη στο τμήμα Παθολογικής  του γενικού νοσοκομείου Χαλκίδας (2001-2003)
 • 6.       Ειδικευόμενη στο τμήμα Νεφρολογικής  του Αρεταίειου Νοσοκομείου (2003-2007)
 • 7.       Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2007)
 • 8.       Νεφρολόγος στην ΜΤΝ Νεφροιατρική Αθήνας (2007)
 • 9.       Νεφρολόγος στις μονάδες Μεσόγειος Παλλήνης και Καλλιθέας (2008-2010)
 • 10.     Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας με αναφορές της ιδίας σε πολλά από αυτά.

11.     Επιστημονικός διευθυντής στο νεφρολογικό κέντρο Μεσόγειος, Χαλκίδα (από το 2010)

Κορυφή