Καλλιόπη Πουγούνια

Ιατρός Νεφρολόγος


Ονοματεπώνυμο:
Καλλιόπη Πουγούνια

Τίτλος Σπουδών:
Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (αποφ. 1998)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

 • Προϋπηρεσία
 • 1. Yπηρεσία Υπαίθρου στο ΚΥ  Νοσοσοκομείο Καλύμνου (1999-2000)
 • 2. Ειδίκευση στην Παθολογία στο ΚΥ  Νοσοκομείο Ιεράπετρας Κρήτης (2001-2003)
 • 3. Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας στην Νεφρολογία στο Λαϊκό Νοσοκομείο (2004-2008)
 • 4. Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2008)
 • 5. Ιατρός νεφρολόγος στο νεφρολογικό κέντρο Μεσόγειος, Παλλήνη (2008-2011)

6. Επιστημονικός συνεργάτης στο νεφρολογικό κέντρο Μεσόγειος, Καλαμάτα (από το 2011)

 • Σεμινάρια
 • 68th Scientific meeting of Hellenic Society of nephrology 
 • 14th Seminar of Nephrologic department of HRC Hospital of Athens
 • 31th Hellenic Medical Congress
 • 15th Seminar of Nefphrologic department HRC Hospital Of Athens
 • Seminar of Glomerulonephritis in Larisa Greece
 • 71th Scientific meeting of  Hellenic Society nephrology
 • The world  Transplant Congress Boston M.A. USA
 • Seminar of Acute Kidney Failure in Athens
 • 8th European Peritoneal Dialysis Meeting 
 • ERA EDTA Congress in Stockholm, Vienna and Istanbul
 • 22nd International Congress of Transplantation Sydney Australia
 • Educational symposium on anemia and mineral bone disorder on CKD in Praque

9th Bantao Congress in Antalya          

Κορυφή