Γεωργία Πουλιάση

Προϊσταμένη ΜΧΑ

Ονοματεπώνυμο:
Γεωργία Πουλιάση

Τίτλος Σπουδών
Τ.Ε.Ι Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής (1975-1979)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών
Πτυχίο Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας

  • Προϋπηρεσία
  • 1. Υπεύθυνη νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών (1980- 1990)
  • 2. Προϊσταμένη ΜΧΑ στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (1991-2007)
  • 3. Προϊσταμένη ΜΧΑ  στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Καλαμάτας (από το 2009)
  •  
  • Σεμινάρια
  • Συμμετοχή και παρακολούθηση 30 Ελληνικών και ξένων σεμιναρίων και συνεδρίων με παράλληλες ομιλίες και δημοσιεύσεις.
  •  

 

Κορυφή