Νικόλαος Τζενάκης

Ιατρός Νεφρολόγος


Ονοματεπώνυμο:
Νικόλαος Τζενάκης

Τίτλος Σπουδών:
Ιατρική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992-1998)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

 • Σεμινάρια – Εκπαίδευση-Προϋπηρεσία
 • 1. Σεμινάρια Βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (1996)
 • 2. Ειδικότητα στην ΄Β Χειρουργική, Γ παθολογική και Καρδιολογική κλινική, καθώς στα τακτικά και επείγοντα ιατρεία των εν λόγω κλινικών, Γενικό περιφερειακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, "Βενιζέλειο" Κρήτης. (1998-1999)
 • 3. Υπηρεσία Ιατρού υπαίθρου, τόσο στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όσο και στην παρακολούθηση ασθενών στο τακτικό παθολογικό ιατρείο, Κέντρο υγείας Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης. (1999-2000)
 • 4. Εκπαίδευση Στρατιωτικού Ιατρού, Υγειονομικού σώματος, Στρατού ξηράς στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού ΚΕΥΓ, Άρτας (2000)
 • 5. Υπηρεσία γενικού Ιατρού Μονάδος, 79 Μ.Ε.Θ., Σάμος (2000)
 • 6. Υπηρεσία Ιατρού στην νευροχειρουργική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. (2001)
 • 7. Υπηρεσία Ιατρού μονάδος 14ο Σύνταγμα Πεζικού. Εφημερεύων Ιατρός Ναυτικού Νοσοκομείου, Χανιά, Κρήτη. (2001)
 • 8. Ειδικότητα στην Κλινική Γενικής παθολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στα πλαίσια της 2ετούς ειδίκευσης στον παθολογικό τομέα, περαιτέρω εξειδίκευση, στην Κλινική Παθολογικής-Ογκολογίας και στην Κλινική Αιματολογίας το διάστημα (2002-2003).
 • 9. Επιστημονικός συνεργάτης Νεφρολογικής κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, Ηράκλειο, Κρήτης. (2003-2004)
 • 10. Ειδικότητα στην Νεφρολογία, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης. (2004-2008)
 • 11. Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας Νεφρολογίας, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων (2008)

12. Επιστημονικός συνεργάτης του Μεσογειακού Κέντρου Διακοπών Αιμοκάθαρσης, στο Ηράκλειο Κρήτης (από το 2008)

Κορυφή