Αριστείδης Παρασκευόπουλος

Επιστημονκός Διευθυντής

Ονοματεπώνυμο:
Αριστείδης Παρασκευόπουλος

Τίτλος Σπουδών:
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1981-1987)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής και ιταλικής γλώσσας

  • Προϋπηρεσία
  • 1. Υπηρεσία Υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου Ευβοίας (1990-1991)
  • 2. Ειδικευόμενος στο Τμήμα Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής, Δαφνί, Αθήνα (1991-1993)
  • 3. Ειδικευόμενος στο Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα (1991-1998)
  • 4. Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (1998)
  • 5. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Νεφρολογικό Τμήμα του Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών (1999-2000)

6. Επιστημονικός Διευθυντής του Μεσογειακού Κέντρου Διακοπών Αιμοκάθαρσης, στο Ηράκλειο Κρήτης (από το 2000)

Κορυφή