Γεώργιος Προβατάρης

Προϊστάμενος ΜΧΑ 

Ονοματεπώνυμο:
Γεώργιος  Προβατάρης

Τίτλος Σπουδών
Τ.Ε.Ι Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής (1990-1994)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών
Πτυχίο αγγλικής  γλώσσας

  • Προϋπηρεσία
  • 1. Νοσηλευτής Μ.Τ.Ν στην Θεραπευτική Κλινική Αθηνών (Διαχείριση προμηθειών-ασθενών) (1997-1999)
  • 2. Νοσηλευτής Μ.Τ.Ν στην Γενική Κλινική Καλλιθέας, Αθήνα (1999-2000)
  • 3. Προϊστάμενος Μ.Τ.Ν, στην Γενική Κλινική Καλλιθέας, Αθήνα (2000-2002)
  • 4. Προϊστάμενος Μ.Τ.Ν, στην Γενική Κλινική Γαληνός, Αθήνα (2002-2004)
  • 5. Προϊστάμενος Μ.Τ.Ν, στην Γενική Κλινική Καλλιθέας, Αθήνα (2002-2006)
  • 6. Προϊστάμενος ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios, υποκατάστημα Καλλιθέας (2006-2010)
  • 7. Προϊστάμενος ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios, υποκατάστημα Π. Φαλήρου (από το 2010)

8. Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios (από το 2011)

Κορυφή