Θεόδωρος Πλιακογιάννης

Επιστημονικός Διευθυντής


Ονοματεπώνυμο:
Θεόδωρος Πλιακογιάννης

Τίτλος Σπουδών:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1979-1985)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

  • Σεμινάρια – Εκπαίδευση- Προϋπηρεσία
  • 1. Υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Παλαιοχωρίου Παγγαίου (1987-1988)
  • 2. Ειδικευόμενος ιατρός στην Α' Παθ/κή Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1988-1989)
  • 3. Ειδικευόμενος ιατρός Παθ/κή Κλινική του Ν.Γ.Ν. Δράμας (1990)
  • 4. Ειδικευόμενος ιατρός Α' Παθ/κή Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1990-1991)
  • 5. Ειδικευόμενος ιατρός στην Νεφρολογική Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1991-1995)
  • 6. Ειδικευόμενος ιατρός στο Νεφρολογικό Τμήμα της Β' Προπαιδευτικής Παθ/κής Κλινικής του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (1994)
  • 7. Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (1995)
  • 8. Επιμελητής Β' και στη συνέχεια Επιμελητής Α΄ στη Νεφρολογική Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1996-2009)
  • 9. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας με αναφορές του ιδίου  σε πολλά από αυτά.

10. Επιστημονικός διευθυντής στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Medialyse, Όμιλος Μεσόγειος (από το 2009)

Κορυφή