Νικόλαος Λεμονίδης

Ιατρός Νεφρολόγος

  • Ονοματεπώνυμο:

Νικόλαος Λεμονίδης

Τίτλος Σπουδών:
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (1996-2002)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής  γλώσσας

  • Σεμινάρια – Εκπαίδευση-Προϋπηρεσία
  • 1. 3μηνη εκπαίδευση στο Γ.Ν.Ν Κοζάνης (2002)
  • 2. Υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι Δρεπάνου Κέντρο Υγείας Σιάτιστας (2002-2003)
  • 3.  Στρατιώτης υγειονομικού- Ιατρός (2004)
  • 4.  Επιστημονικός συνεργάτης Α’Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν Παπαγεωργίου Θες/νίκης (2005)
  • 5.  Ειδικευόμενος ιατρός Α’ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Ν Σερρών  (2005-2007)
  • 6.  Ειδικευόμενος ιατρός Νεφρολογίας στην Μ.Τ.Ν του Γ.Ν.Ν Σερρών (2008-2010)
  • 7. Ειδικευόμενος ιατρός Νεφρολογίας στο Γ. Ν Παπαγεωργίου Θες/νίκης (2010-2013)
  • 8.  Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και κλινικές μελέτες

9.  Επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας αιμοκάθαρσης Medialyse(από το 2013)

Κορυφή