Απόστολος Μιχαλόπουλος

Ιατρός Νεφρολόγος


Ονοματεπώνυμο:
Απόστολος Μιχαλόπουλος

Τίτλος Σπουδών:
Ιατρική σχολή, Università degli studi di Brescia, Italia (1994-2003)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, πτυχίο γαλλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση ιταλικής γλώσσας

  • Σεμινάρια – Εκπαίδευση- Προϋπηρεσία
  • 1. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας
  • 2. Συμμετοχή με αναρτημένες ανακοινώσεις του ιδίου σε πολλά ελληνικά και διεθνή ιατρικά σεμινάρια
  • 3. Επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας αιμοκάθαρσης Medialyse, Σέρρες, όμιλος Μεσόγειος (από το 2004)
  • 4. Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2014)
  • 5. Ειδικευόμενος ιατρός στην Νεφρολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Βέροιας (2010-2014)
  • 6. Ειδικευόμενος ιατρός στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Κεφαλληνίας (2008 - 2009)
  • 7. Υπηρεσία υπαίθρου στην Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν.Ν. Ξάνθης (2005-2006)

8. Άμισθος βοηθός στην νεφρολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Spedali Civili Di Brescia – πτυχιακή εργασία «α-ΜΕΑ, Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτενσίνης ΙΙ και νεφρός» (2002-2003)

Κορυφή