Nuttig Medische Informatie

 

 

HOE NIEREN WERKEN

Om in leven te blijven, heeft elk lichaam energie nodig. De energie is het resultaat van een aantal reacties die plaatsvinden in de bedieningseenheid, de cel. De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van energie komen uit verschillende stoffen die we elke dag via voeding innemen. Afgezien van de energieproductie, kunnen deze chemische reacties ook nuttige evenals schadelijke (giftige) stoffen afgeven, die respectievelijk opgeslagen of geëlimineerd moeten worden. De nier is primair verantwoordelijk voor dit proces, het orgaan kan worden gezien als de “filter” van het lichaam.

 

HOEVEEL NIEREN HEBBEN WE

De mens wordt normaal gesproken geboren met twee nieren in de vorm van een boon. De nieren bevinden zich achterin de buikholte. Hun belangrijkste functie is het handhaven van de homeostase met betrekking tot water, elektrolyten (zoals kalium, natrium, calcium, fosfor, magnesium), de zuur-base-balans (PH, CO2, HCO3en vele andere opgeloste stoffen (zoals ureum, creatinine, glucose, aminozuren, albuminen).

Nieren produceren hormonen (renine, vitamine D, erytropoëtine, prostaglandinen) en verwerken hormonen (vasopressine, aldosteron, atriaal natriuretisch peptide, parathyroïde hormoon).

Nieren beïnvloeden en worden beïnvloed door bijna alle systemen van het lichaam. Ziekten zoals hoge bloeddruk, diabetes mellitus, reumatoïde arthritis, systemische lupus erythematosus, vasculitis, enkele erfelijke ziekten, bepaalde geneesmiddelen (antibiotica, ontstekingsremmers) en normale omstandigheden zoals zwangerschap, kunnen de structuur en de functie van de nieren beïnvloeden.

 

WAT GEBEURT ER ALS NIEREN NIET MEER FUNCTIONEREN EN WAT IS NIERFALEN

De vestoorde nierfunctie is grofweg onderverdeeld in twee hoofdcategorieën; omkeerbaar en onomkeerbaar

In het eerste geval leidt de stoornis tot acuut nierfalen, en in het tweede geval tot chronisch nierfalen. Een aantal mensen die aan een chronische nierziekte lijden, zullen uiteindelijk externe ondersteuning van de nierfunctie nodig hebben zoals periodieke hemodialyse of peritoneale dialyse of niertransplantatie.

Er zijn vele oorzaken die kunnen leiden tot acuut nierfalen. Deze oorzaken kunnen prerenaal zijn (uitdroging, verminderde bloedtoevoer naar de nier), intrinsiek (obstructie van de nierslagader of -ader, glomerulonefritis, endogene-exogene toxinen, obstructie of vasculaire aandoening in de nier)  of postrenaal (obstructie van de urinewegen, zoals tumoren, lithiasis). Indien de complete nierfunctie niet hersteld is binnen zes maanden na het acuut nierfalen, dan ontwikkelt de patiënt chronisch nierfalen.

Een verstoorde nierfunctie leidt tot verschillende problemen, soms levensbedreigend, die het gevolg zijn van hyperkaliëmie, metabole acidose en longoedeem. Het uremisch syndroom verwijst naar de complicaties van chronisch nierfalen. Enkele complicaties van nierfalen zijn bloedarmoede, uitdroging, jeuk, droge huid, huidpigmentatie, misselijkheid, braken, anorexia, botziekte, libidostoornissen, impotentie, vermoeidheid, verwardheid, trillende handen, epileptische aanvallen, perifere neuropathie, myopathie, coma, hoge bloeddruk , pericardiale effusie, perifeer oedeem, slaapstoornissen, rusteloze benen, spierkrampen, angst, depressie, gevoeligheid voor infecties.

Hoe eerder de nierziekte wordt gediagnosticeerd, hoe groter de kans dat ernstige en levensbedreigende complicaties kunnen worden voorkomen.

 

WAT ZIJN DE TEKENEN - SYMPTOMEN VAN NIERFALEN

Gezonde nieren voeren drie basisfuncties uit:

1.    Ze verwijderen giftige stoffen uit het bloed via de urine productie.

2.    Zij regelen het niveau van vloeistoffen en elektrolyten die essentieel zijn voor het lichaam.

3.    Ze hebben een endocriene functie voor de hormoonproductie.

Chronisch nierfalen is het geleidelijke en onomkeerbare verlies van de nierfunctie.

Een chronische nieraandoening is opgedeeld in vijf fasen:

1.    Fase 1: nierfalen met verminderde of verhoogde GFR> 90 ml/min/1.73 m2

2.    Fase 2: lichte daling GFR: 60 - 89 ml/min/1,73 m2

3.    Fase 3: Matige GFR-vermindering: 30 - 59 ml/min/1,73 m2

4.    Fase 4: Aanzienlijke GFR-vermindering: 15 - 29 ml/min/1,73 m2

5.    Fase 5: nierfalen - GFR <15 ml/min/1,73 m2

In fase 5 kunnen de nieren niet langer autonoom functioneren en is nierfunctievervangende therapie noodzakelijk.
Helaas zijn de symptomen van chronisch nierfalen vaak mild waardoor diagnose en behandeling vaak laat worden uitgevoerd.
Oorzaken van chronische nierinsufficiëntie zijn:

1.    Diabetes mellitus type I en II, nu de belangrijkste oorzaak

2.    Hoge bloeddruk

3.    Glomerulonefritis  (primaire en secundaire).

4.    Renale lithiasis en nier-infecties  (pyelonefritis).

5.    Erfelijke nierziekten; de meest voorkomende is polycysteuze nierziekte (PKD).

6.    Chemicaliën, zware metalen en giftige stoffen.

Helaas zijn de symptomen van chronisch nierfalen in het begin vaak zeer mild waardoor diagnose en behandeling vaak laat worden uitgevoerd.

Afhankelijk van het aangestaste systeem kunnen de volgende symptomen zich openbaren:

  1. Cardiovasculair systeem

o    Pericarditis

o    Arrhythmias

o    Linker ventriculaire hypertrofie

o    Hartstilstand

o    Hart-en vaatziekten

  1. Ademhalingsstelsel

o    niet-cardiogeen longoedeem (uremische long)

o    Pleuritis

  1. Hematopoiëtisch systeem

o    Bloedarmooede

o    Hemorragische diathese

o    Immuunstoornissen

  1. Gastro-intestinaal systeem

o    anorexia, misselijkheid, braken, smaakstoornissen

o    Gastritis

o    Maagzweer

  1. Centraal zenuwstelsel

o    prikkelbaarheid, slapeloosheid, lusteloosheid, convulsies, coma

  1. Perifeer zenuwstelsel

o     Rusteloze benen-syndroom

  1. Skeletspiergewrichtsysteem

o    Spierpijn, spierzwakte

o    Jichtartritis - pseudojicht

o    Carpaal tunnel syndroom

  1. Endocrien systeem

o    Hyperparathyroïdie

o    Amenorroe

o    Onvruchtbaarheid

  1. Huid

o    Pruritus (jeuk)

  1. Elektrolyten en zuur-base-balans

o    hypervolemie-overhydratie


WAAR EN WANNEER VINDT DIALYSE PLAATS

De dialyse-procedure wordt meestal uitgevoerd op dialyse-afdelingen dieautonoom gerund worden of onderdeel zijn van ziekenhuizen of klinieken.
Thuisdialyse is heel gebruikelijk in het buitenland en patiënten ondergaan dialyse-sessies thuis met hun eigen apparatuur.
Een standaard dialyse duurt 3 tot 5 uur en vindt drie of vier keer per week plaats. Er zijn ook diverse andere vormen van dialyse, zoals de 8-uur durende nachtdialyse in Frankrijk,Nederland. Belgie. uitgebreide nachtelijke thuisdialyse (maximaal 6 nachten per week) en de dagelijkse, korte hemodialyse.
Daarnaast bestaan er nog een aantal dialysetypes, zoals online hemodiafiltratie, een ware doorbraak op gebied van nefrologie die in al onze centra gebruikt wordt.

In de afgelopen jaren is de biotechnologie gericht geweest op het zoeken naar betere dialysevormen die de normale nierfunctie zo veel mogelijk simuleert.   Online hemodiafiltratie is zo’n niervervangende techniek die reinigingsmethodes, diffusie en filtratie combineert en steriele pyrogeen als vervanger gebruikt; een vloeibare oplossing gebruikt geproduceerd tijdens de dialyse. 

De belangrijkste indicaties voor het gebruik van deze methode zijn periodes van symptomatische lage bloeddruk, met name bij patiënten met een verminderde cardiovasculaire functie, een betere regulering van vochtverlies bij dergelijke patiënten, terwijl een aantal recente studies een beter afvoerniveau van creatinine, ureum en fosfor aantonen en aanzienlijke een vermindering van beta2-microglobuline, een stof die zich ophoopt in hemodialysepatiënten en vaak botpijn veroorzaakt. 

All bovenstaande feiten tonen aan dat online hemodiafiltratie niet alleen resulteert in minder periodes van symptomatische lage bloeddruk, maar ook een betere kwaliteit van leven biedt ende uremische polyneuropathie verbetert. Deze techniek kan ook amyloïdose voorkomen, veroorzaakt door dialyse. Tenslotte wordt online hemodiafiltratie geacht bij te dragen aan een hogere levensverwachting van deze patiënten.

Normaak gesproken hebben patiënten met chronisch nierfalen geen ernstige symptomen tot de nierfunctie nog maar 10-15% is. Tot deze fase kan het lichaam voor de basisfuncties compenseren. Wanneer de nierfunctie tot onder de drempel van 10 ml / min daalt (minder dan 15 ml / min in diabetespatiënten), kan het lichaam niet meer compenseren en moet de nierfunctie worden vervangen.

Dialyse is een nierfunctievervangende therapie (de andere twee opties zijn peritoneale dialyse en transplantatie). Dit proces maakt gebruik van het bloed van de patiënt, een filter en een speciale vloeibare oplossing waardoor afvalmateriaal, opgehoopt in het lichaam, wordt afgevoerd en nuttige stoffen worden genomen. Het is in eigenlijk een gesloten circuit dat door de dialysemachine loopt.

Om een ​​hoge bloedstroom te bereiken, plaats de vasculaire chirurg een arterioveneuze (AV) fistel tussen slagader en ader van de patiënt. Of, indien de aderen van de patiënt niet geschikt zijn voor deze oplossing, kan de chirurg een plastic implantaat zetten tussen de slagader en een grotere ader of een inwendige katheter in een centrale ader (halsslagader of subclaviabloedvat).

Het voordeel van dialyse is dat er voortdurend contact is met de arts. Sessies vinden drie keer per week plaats en meestal is thuis geen speciale apparatuur nodig.

 

WAT IS HEMODIALYSE

Patiënten met chronisch nierfalen hebben meestal geen ernstige symptomen voordat de nierfunctie gedaald is tot 10-15%. Tot deze fase kan het lichaam voor de basisfuncties compenseren. Wanneer de nierfunctie tot onder de drempel van 10 ml / min daalt (minder dan 15 ml / min in diabetespatiënten), kan het lichaam niet meer compenseren en moet de nierfunctie worden vervangen.

Dialyse is een nierfunctievervangende therapie (de andere twee opties zijn peritoneale dialyse en transplantatie). Dit proces maakt gebruik van het bloed van de patiënt, een filter en een speciale vloeibare oplossing waardoor afvalmateriaal, opgehoopt in het lichaam, wordt afgevoerd en nuttige stoffen worden genomen. Het is in eigenlijk een gesloten circuit dat door de dialysemachine loopt.

Om een ​​hoge bloedstroom te bereiken, plaats de vasculaire chirurg een arterioveneuze (AV) fistel tussen slagader en ader van de patiënt. Of, indien de aderen van de patiënt niet geschikt zijn voor deze oplossing, kan de chirurg een plastic implantaat zetten tussen de slagader en een grotere ader of een inwendige katheter in een centrale ader (halsslagader of subclaviabloedvat).

Het voordeel van dialyse is dat er voortdurend contact is met de arts. Sessies vinden drie keer per week plaats en meestal is thuis geen speciale apparatuur nodig.HOE WORDT DE DIALYSE UITGEVOERD

Dialyse is de meest voorkomende niervervangende techniek.
Dit proces vereist:

1.    Vaattoegang - fistel, synthetisch implantaat, tijdelijke of permanente katheter

2.    Naalden en dialyseslangen

3.    Dialysefilter

4.    Oplossing

Eenvoudige beschrijving van de dialyse-procedure

Toegang wordt aangeprikt. Het bloed van de patiënt met de afvalstoffen van de stofwisseling (ureum, creatinine, kalium, etc.) wordt via een speciale slang overgebracht (arteriële naald) met behulp van een machinale dialysepomp naar de filter die als een semipermeabel membraan fungeert en de uitwisseling van stoffen uit het bloed naar de oplossing en vice versa selectief toelaat. Tegelijkertijd worden overtollige vloeistoffen verwijderd. Het behandelde bloed wordt via een tweede slang terug naar de patiënt gepompt (veneuze naald). Tijdens de dialysesessie wordt deze procedure een aantal malen herhaald  om het evenwicht tussen vloeistof en elektrolyten in het bloed van de patiënt te herstellen; een evenwicht dat essentieel is om in leven te blijven. Met behulp van de directe toegang tot het bloed van de patiënt kunnen de slangen ook gebruikt voor het toedienen van noodzakelijke substanties, zoals vitaminen, erythropoiesis stimulerende middelen en andere noodzakelijke medicijnen.

Om een goede kwaliteit dialyse te verzekeren, moeten alle factoren in het proces van topkwaliteit zijn. De belangrijkste regulerende element is de filter.

ZAL MIJN LEVEN VERANDEREN MET DIALYSE EN HOE?

Dialyse is een doorlopend en zich herhalend proces. De patiënt moet zich aanpassen aan een nieuwe levensstijl; een groot deel van zijn tijd doorbrengen op dialyseafdelingen, een specifiek dieet volgen en verschillende medicijnen gebruiken.

Vooruitgang in de infrastructuur (oprichting van onafhankelijke Dialyseafdelingen met uitstekende faciliteiten en hygiëne etc. hebben de psychische gesteldheid en de kwaliteit van het leven van de patiënt veel aanzienlijk verbeterd.

Met kwaliteit van leven bedoelen we de manier waarop we functioneren binnen een samenleving en hoe we het bestaan ​​van het menselijk leven ervaren.

De ontwikkeling van de biotechnologie en farmaceutische producten door de introductie van nieuwe highflux filters en nieuwe online dialysemethoden dragen bij aan het voorkomen en bestrijden van complicaties van chronische nierziekte en fungeren als een beschermend schild voor de patiënt.

Moderne dialyse behandelt de patiënt als een actief lid van de samenleving zodat hij/zij aan alle aspecten van het dagelijks leven kan deelnemen (werk, sport, studie etc).
Zorgen voor een goede kwaliteit van leven is gebaseerd op een goede samenwerking tussen de patiënt, arts en verpleegkundigen en een waardige behandeling van chronische patiënten.WELK DIEET MOET IK VOLGEN TIJDENS DE DIALYSE

Dieet tijdens dialyse is een belangrijke factor voor de overleving en de levenskwaliteit van de patiënten. Er zijn enkele fundamentele principes voor de voeding van dialysepatiënten, maar het dieet moeten individueel worden aangepast aan de leeftijd, comorbiditeit en de mate van activiteit van de patiënt.

Basisregels voor het dieet

1. Evenwichtige vochtinname

Afhankelijk van de resterende diurese. Normaal gesproken wordt de vochtinname beperkt en het water in het voedsel in aanmerking genomen. Om de dorst te beheren, wordt aan de patiënten geadviseerd de zoutinname te beperken. Kans op overmatige vochtinname - longoedeem


2. Beperkte inname van voedingsmiddelen die rijk zijn aan kalium

Groenten en fruit zijn rijk aan kalium. Deze voedingsmiddelen mogen in beperkte mate worden gegeten en vergen een speciale bereiding.

Snij groenten en fruit in kleine stukjes  vóór het eten.

- Schil groenten en fruit zoals aardappelen, tomaten, wortelen, appels, peren.

- Week groenten ten minste twee uur in ruim water vóór het koken. Dan afspoelen, vijf minuten in ruim water koken en afgieten. Doe nieuw water in de pan en kook de groente normaal.

Kans op hyperkaliëmie en levensbedreigende hartritmestoornissen


3. Beperkte fosforinname 

Voedingsmiddelen rijk aan fosfor zijn zuivelproducten, peulvruchten en granen.

Vanwege de lagere uitscheidingssnelheid van de nieren in geval van nierfalen, hoopt overtollig forsor zich op in het lichaam van de patiënt en veroorzaakt hyperparathyreoïdie met skelet en extraskeletale laesies die een lange termijn effect hebben op de levenskwaliteit van de patiënt en de sterftekans verhogen.

 


4. Voeding

De energiebehoefte van nierpatiënten zijn afhankelijk van hun fysieke activiteit, maar calorie-inname voor dialysepatiënten moet voldoende zijn om katabolisme (afbraak van spierweefsel) te voorkomen. Omdat ieder mens uniek is, moet het dieet worden gepersonaliseerd en aangepast, waarbij de sociale en financiële toestand van de patiënt ook in acht genomen moet worden.

 

AANDOENINGEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT NIERFALEN

Er zijn veel verschillende aandoeningen die kunnen leiden tot schade aan de nieren.
Vandaag de dag, de meest voorkomende oorzaak van nierfalen in ontwikkelde en ontwikkelingslanden is diabetes mellitus. Deze aandoening, die als een pandemie wordt gezien, resulteert voor een aanzienlijk aantal patiënten in het eindstadium van nierfalen en dialyse.
Een andere veel voorkomende oorzaak is hoge bloeddruk waar ook een groot deel van de bevolking mee te kampen heeft.
Glomerulonefritis zijn inflammatoire nierziekten die vaak nierfalen veroorzaken, zoals pyelonefritis dat kan worden veroorzaakt door een infectie van de urinewegen, nierstenen, obstructie (adenoom of hypertrofie of prostaatkanker, gynaecologische kanker, etc.), en vesicorenale reflux.
Verschillende geneesmiddelen kunnen nierbeschadiging veroorzaken (pijnstillers, ontstekingsremmers, immunosuppressiva, cytostatica, antibiotica, contrastmiddelen, etc.), maar ook vergiftigingen (champignons, herbiciden, zware metalen, etc.).

Erfelijke nierziekten zoals polycystische ziekte, het Alport-syndroom en de ziekte van Fabry en congenitale ziekten (renale dysplasie of hypoplasie, etc.)
Systemische ziekten, zoals lupus erythematosus en scleroderma, leiden vaak tot nierfalen.

Tenslotte neoplastische aandoeningen zoals multipel myeloom, acuut nierfalen, renale tuberculose, niertumoren, letsel of chirurgische verwijdering daarvan en perinatale oorzaken (acute corticale necrose, pre-eclampsie) zijn ook enkele oorzaken van nierfalen.

 

1.    DIABETES MELLITUS

2.    HOGE BLOEDDRUK (HYPERTENSIE)

3.    HARTSTILSTAND

4.    NEFRITIS (GLOMERULONEFRITIS - PYELONEFRITIS)

5.    OBSTRUCTIEVE AANDOENINGEN (LITHIASIS, PROSTAATHYPERPLASIE, URINELEIDER STENOSE, URETHRALE KLEP STENOSE
       RETROPERITONEALE FIBROSE)

6.    V.U.R.

7.    ERFELIJKE ZIEKTEN (POLYCYSTIC ZIEKTE, ALPORT ZIEKTE)

8.    MULTIPEL MYELOOM

9.    VERGIFTIGING (LOOD, CHAMPIGNONS, BESTRIJDINGSMIDDELEN ETC)

10.  ARTERIOSCLEROSE - RENOVASCULAIRE ZIEKTE

11.  SYSTEMISCHE (AUTO-IMMUNE) AANDOENINGEN(SLE, VASCULITIS ETC)

12.  BILATERALE NEFRECTOMIE (BILATERALE NIERKANKER, ONGEVALLEN)

13.  NEFROTOXISCHE GENEESMIDDELEN

14.  INFECTIES (RENALE TUBERCULOSE, HANTAAN ZIEKTE ETC)

15.  ACUUT NIERFALEN -ONHERSTELBAAR

16.  ECLAMPSIE


MEDICIJNEN SCHADELIJK VOOR DE NIEREN

De nieren spelen een belangrijke rol in het lichaam bij het verwerken en elimineren van geneesmiddelen. Als om een of andere reden de nieren niet goed functioneren, worden de meeste medicijnen niet normaal door het lichaam afgescheiden en hopen zich op in het bloed wat vergiftiging kan veroorzaken. Daarom moet de arts de dosering van geneesmiddelen die wordt toegediend aan patiënten met nierinsufficiëntie verminderen, afhankelijk van de nierinsufficiëntie, en/of het doseringsinterval verhogen. Nefrologen zijn natuurlijk de meest ervaren artsen in dit geval.

Anderzijds kunnen veel geneesmiddelen de nierfunctie zelf beïnvloeden. Deze geneesmiddelen kunnen het bestaande nierfalen verergeren maar ook acute of chronische nierinsufficiëntie in gezonde nieren veroorzaken. Daarom worden deze geneesmiddelen nefrotoxisch genoemd.

De meest voorkomende nefrotoxische geneesmiddelen zijn de nietsteroïde ontstekingsremmers (NSAID). Dit zijn medicijnen die  dagelijks geslikt worden door duizenden mensen die lijden aan verschillende soorten pijn in spieren en gewrichten, maar onderschatten het risico waaraan ze worden blootgesteld. De meeste moderne ontstekingsremmers claimen dat het risico op schade aan de nieren aanzienlijk verlaagd is. In de praktijk echter, moeten patiënten met een verminderde nierfunctie, hoge bloeddruk, diabetes of zelfs oudere patiënten deze geneesmiddelen vermijden.

Andere nefrotoxische geneesmiddelen zijn aminoglycosiden. Dit zijn injecteerbare antibiotica verkrijgbaar onder de volgende namen: amikacine, netilmicine, tobramycine, kanamycine, gentamicine, streptomycine. Afgezien van acuut nierfalen, veroorzaken deze medicijnen ook doofheid.

Geneesmiddelen gebruikt bij beeldtesten (CT-scans, pyelografie, angiografie, etc.) heten geïodeerde contraststoffen en hebben nefrotoxische effecten bij sommige patiënten.

Chronisch gebruik van immunosuppressieve geneesmiddelen zoals cyclosporine en methotrexaat kunnen schadelijk zijn voor de nieren. Antineoplastische medicijnen (zoals cisplatine) veroorzaken ook blijvende nierbeschadiging.

Veel gifstoffen zijn eveneens schadelijk voor de nieren. Slangengif, champignons en herbiciden veroorzaken onherstelbare schade aan de lever en de nieren. Hetzelfde geldt voor zware metalen zoals lood en kwik.

 

1.    AMINOGLYCOSIDEN

2.    GEIODEERDE CONTRASTSTOFFEN

3.    CYCLOSPORINE

4.    NSAID

5.    CISPLATINE EN ANDERE CHEMOTHERAPIEMEDICIJNEN

6.    ANTI-LIPIDEMISCHE MEDICIJNEN

7.    MISBRUIK VAN DIURETICA, CALCIUM, ENZ.

 

VOORKOMEN VAN NIERFALEN

Goede voeding en gezond leven is de beste manier om uw nieren te beschermen.
Uw dieet moet zo veel mogelijk bestaan uit voedsel van plantaardige oorsprong, met slechts geringe toevoegingen van dierlijke oorsprong. Zo’n dieet wordt ook wel het "mediterrane dieet" genoemd.
Voeding moet niet te zout zijn zodat uw lichaam tegen hoge bloeddruk beschermd wordt aangezien dit funest is voor de nieren.
U moet voldoende water, niet per se mineraalwater, maar tenminste 1,5 tot 2 liter per dag, en zelfs meer in de zomer.
Houd uw gewicht in de gaten. Voorkom overgewicht of, indien van toepassing, slank af en probeer niet te roken. Roken veroorzaakt geen schade aan de nieren maar kan een nierziekte wel verergeren.
Als u last heeft van hoge bloeddruk, moet u uw bloeddruk reguleren door middel van dieet en medicatie en in samenwerking met uw arts.

Hetzelfde advies geldt als u aan diabetes lijdt. Diabetes is de belangrijkste oorzaak van schade aan de nieren in de ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Een diabetische patiënt moet ten minste eenmaal per jaar door een gespecialiseerde nefroloog worden onderzocht. Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat diabetici die vanaf de beginfase van diabetes door een nefroloog worden gevolgd, meer kans hebben op het vermijden van dialyse in vergelijking met degenen die pas na het ontwikkelen van een geavanceerde diabetische nefropathie een arts zien.

Onderzoeken waarbij patiënten geïodeerde contraststoffen toegediend krijgen (angiografie, etc.) moet met mate en alleen in echte nood worden gedaan. Dit komt omdat de contraststof de nierfunctie belast en in geval van een bestaande nierfunctiestoornis, de situatie verslechtert. Voordelen moeten worden afgewogen tegen de potentiële risico's.

In het algemeen moet u voorzichtig zijn met alle geneesmiddelen die u krijgt voorgeschreven. Sommige medicijnen beschadigen de nieren direct (zoals ontstekingsremmers) en andere zijn alleen schadelijk indien toegediend in combinatie met andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld antibiotica in combinatie met diuretica). Het lichaam moet zo veel mogelijk vrij blijven van vreemde stoffen. Als u lijdt aan nierinsufficiëntie moet u dit altijd aan uw arts vertellen voordat hij/zij medicijnen voorschrijft. Dit voorkomt iatrogene nierbeschadiging naar aanleiding van onwetendheid over de medische achtergrond van de patiënt.

 

PERITONEALE DIALYSE 

Peritoneale dialyse is een van de technieken die worden gebruikt voor de vervanging van de nierfunctie in het eindstadium nierfalen (ESRD). Andere technieken zijn dialyse en transplantatie.

Alle drie methodes zijn doeltreffend, maar de keuze van een geschikte techniek is afhankelijk van een aantal factoren die betrekking hebben op de patiënt en de beschikbaarheid van technische, mensen en materiële middelen.

Alle drie methoden gebruiken een bepaald soort filter voor de zuivering van het bloed. Bij dialyse is de filter volledig kunstmatig. Bij transplantatie is het 100% natuurlijk (getransplanteerde nier) en bij peritoneale dialyse is de filter natuurlijk maar op een andere locatie.

Peritoneale dialyse gebruikt het buikvlies van de patiënt als filter. Het buikvlies is de biologische membraan dat de interne buikwand dekt, vouwt en de inwendige organen compleet bedekt. Dit creëert een ruimte, de buikholte, die eruit ziet en zich gedraagt ​​als een enigszins opgeblazen ballon die we in onze handen houden.

De techniek bestaat uit het inbrengen van een elektrolytoplossing in de buikholte met een zodanige inhoud en samenstelling dat het lichaam van de nodige stoffen wordt voorzien en overtollige inhoud en water door het buikvlies kan afscheiden. Wanneer de behandeling voorbij is en de uitwisseling van schadelijke stoffen en overtollige vloeistof compleet is, wordt de vloeistof verwijderd en vervangen door nieuwe vloeistof.

Toegang tot het buikvlies gaat via een peritoneale katheter. Dit is een speciale stent bestaande uit  biocompatibele materialen met een specifieke morfologie. De stent wordt chirurgisch geïmplanteerd of via een punctie of een laparoscoop ingebracht in de buikholte.

Vloeistof wordt handmatig of via geautomatiseerde apparatuur toegediend. De handmatige methode gebruikt dialysaatzakken die de patiënt zelf hanteert. Normaal gesproken wordt de vloeistof vier keer per 24 uur toegediend en afgevoerd via het buikvlies. De geautomatiseerde methode gebruikt een machine die is geprogrammeerd met de toedienings- en afvoercycli van de vloeistof zodat ‘s nachts 4 tot 6 uitwisselingen kunnen plaatsvinden terwijl de patiënt slaapt.

Dit proces vereist natuurlijk uitdrukkelijke mobilisatie van de patiënt evenals van de mensen om hem heen en de wens zelf dit proces te beheren. De patiënt moet een gedegen opleiding op de peritoneale dialyse-afdeling van het ziekenhuis volgen. Een patiënt die echt up-to-date wil blijven en zelf zijn situatie wil beheren, krijgt uitgebreide instructies en kan vrijwel elk probleem dat zich voordoet zelf oplossen. De patiënt kan ten alle tijde (24 uur per dag) contact opnemen met de dialyse-afdeling voor advies of een andere behoefte en kan opgenomen worden indien een probleem zich voordoet dat hij niet zelf kan oplossen. Strikte naleving van de instructies verstrekt het personeel van de afdeling en grote zorgvuldigheid door de patiënt zelf tijdens de behandeling, kunnen deze manier van behandeling op lange termijn mogelijk maken. Mettertijd echter, verhardt het buikvlies en wordt het behandelresultaat minder. Een verandering in behandelingsschema is dan noodzakelijk.

Voordelen van deze methode zijn:

1.    Actieve deelname van de patiënt in behandeling,

2.    Meer vrijheid met betrekking tot vochtinname,

3.    Preventie van periodes met lage bloeddruk waardoor de resterende nierfunctie lang behouden wordt.

4.    Langer behoud van de diurese, met name als de methode, chronologisch gezien, de eerste optie voor niervervanging is.

5.    Deze methode garandeert de autonomie van de patiënt als hij wil reizen naar gebieden waar er geen dialyse-afdelingen zijn of naar ontoegankelijke en afgelegen gebieden waar de geplande dialysemethoden niet kunnen worden uitgevoerdsupported.

6.   Gebruik van deze methode bij patiënten zonder vaattoegang opties.

Het nadeel van deze methode is dat met de tijd het buikvlies verhardt door de zware belasting die op dit lichaamsdeel gelegd wordt en dus minder goed gaat presteren. Als gevolg van onvoldoende dialyse, moet de patiënt van behandelingsmethode veranderen. Deze methode is ook niet aan te raden voor patiënten met slecht zicht of mobiliteitsproblemen, met name in de handen. De beperkte beschikbaarheid van deze methode kan ook een obstakel vormen.

 

NIERTRANSPLANTATIE

Een niertransplantatie is de ideale behandeling voor patiënten met een nierziekte in het eindstadium. Nieren afkomstig van levende verwante donoren of hersendode of recent overleden donoren. De term "hersendood" betekent de dood van de grote hersenen.

Alle patiënten in het eindstadium van een chronische nierziekte komen in principe in aanmerking voor een niertransplantatie. Alhoewel de operatie relatief simpel is, is een niertransplantatie geen eenvoudige taak, zowel voor de ontvanger als voor het transplantatieteam. Na de transplantatie moet de patiënt een sterke immunosuppressieve behandeling ondergaan (bijvoorbeeld steroïden, cyclosporine, azathioprine, mycofenolaat, tacrolimus, rapamycine, antilichaam behandeling). Om complicaties van deze behandeling te voorkomen, zal de ontvanger van de donornier door het transplantatieteam voor de operatie worden geëvalueerd zodat een succesvolle procedure zo veel mogelijk kan worden gegarandeerd. Naast de gedetailleerde medische voorgeschiedenis van de potentiële ontvanger, wordt een uitvoerig klinisch onderzoek uitgevoerd evenals een uitgebreide laboratorium- en radiologische evaluatie.

Het bestaan ​​van een mentale ziekte moet ook worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor rectale bloeden en coronaire hartziekten. Mannen boven de 40 moeten hun prostaat laten onderzoeken. Vrouwen moeten een Pap-test laten doen, een buikonderzoek onderzoek en indien de patiënt boven de 40 is ook een mammogram laten maken. Rokers moeten stoppen met roken. Voorafgaand aan de transplantatie worden de onderste urinewegen gesteriliseerd, zoals bevestigd door een volledig urine-onderzoek en urinetest. Een cystografie en urodynamische testen moeten worden uitgevoerd in geval van vermoede genetische afwijkingen. Vesicorenale reflux moet voorafgaand aan de transplantatie worden genezen.

Voor de transplantatie moeten de patiënten ook onderworpen worden aan chirurgische procedures nodig voor het behandelen van de volgende aandoeningen:

Nefrectomie: Grote polycystische nieren (contralateraal), chronische parenchymontsteking, chronische inflammatoire reflux, ernstige proteïnurie, onbeheerste hoge bloeddruk, inflammatoire nefrolithiase

Splenectomie: Donor / ontvanger bloedgroep incompatibiliteit (ABO) 

Cholecystectomie: Cholelithiasis

Colectomie: Geschiedenis van diverticulitis

Prostatectomie: Prostaathypertrofie die obstructieve uropathie kan veroorzaken in het getransplanteerde orgaan

Coronaire revascularisatie: Hart-en vaatziekten

Contra-indicaties voor niertransplantatie:

Cirrose (behalve voor een gecombineerde lever-niertransplantatie)

Chronische ademhalingsproblemen (risico tijdens volledige narcose)

Ernstige perifere vaatziekte

Actieve maagzweer (totdat behandeling succesvol is met medicijnen of een operatie)

Coronaire hartziekte (behandeling vóór de transplantatie met angioplastiek of CABG)

Onomkeerbaar congestief hartfalen (tenzij een gecombineerde nier-hart transplantatie wordt uitgevoerd)

Actieve systemische lupus erythematosus

Actieve human immunodeficiency virus (HIV) infectie

Active chronische ontsteking (osteomyelitis, zwaartekracht zweren bij diabetici, actieve tuberculose, regelmatig terugkerende urineweginfecties, peritonitis)

Patiënten die positief testen voor hepatitis B (verhoogd risico op overlijden ten gevolge van heropleving van het virus na de transplantatie door immunosuppressie)

Onbeheerste kanker

Psychiatrische stoornissen

Niet-naleving van een eerdere behandeling (deze patiënten lopen een hoog risico op verlies van de transplantaat als gevolg van slechte naleving van een behandeling)

Bloedgroep incompatibiliteit (ABO) (verhoogd risico of versnelde of hyperacute afstoting)

HLA-incompatibiliteit (hoe beter de compatibiliteit van de antigenen HLA-A, HLA-B, HLA-DR tussen donor en ontvanger, hoe beter het resultaat van de transplantatie)

Cross-compatibiliteit (cross-matching) wanneer positieve transplantatie niet toegestaan is ​​vanwege een verhoogd risico op vasculaire en hyperacute afstoting in de vroege fase na transplantatie.

Een mens kan een normaal leven leiden met één nier. Echter, na een niertransplantatie moet de behandeling strikt nageleefd worden. Regelmatige laboratoriumtesten die de werking van de getransplanteerde nier en het niveau van diverse medicijnen controleren, zijn nodig om ongewenste complicaties te voorkomen.

Complicaties na een transplantatie worden onderverdeeld in vroege en late complicaties. Vroege complicaties: een slechte nierfunctie, mogelijk als gevolg van acute afstoting, cyclosporine toxiciteit, ischemie voorafgaand aan nier revascularisatie wegens prerenale en postrenale problemen, cytomegalovirus of Ebstein-Barr infectie. Late complicaties: het verlies van de nierfunctie als gevolg van chronische afstoting of herhaaldelijk optreden van een primaire ziekte in het transplantaat, hoge bloeddruk, hyperlipidemie, osteoporose, huidkanker, lymfomen, Kaposi's sarcoom, genitale tumoren, maagzweer, psychiatrische stoornissen, diabetes mellitus, cardiovasculaire problemen en andere aandoeningen.

De meest geschikte tijd voor transplantatie van een verwante levende donor was tot voor kort beperkt tot patiënten die aan niervervangende therapie waren begonnen. De laatste tijd worden patiënten geadviseerd een niertransplantatie te ondergaan voordat nierfunctievervangende therapie start. Dat is wanneer de creatinineklaring gelijk is aan 10 ml / min of 15 ml / min voor kinderen en diabetici. Bijvoorbeeld wanneer de algemene toestand van de patiënt nog goed is, zelfs al is nierfunctie zo slecht dat transplantatie nodig is.

Met betrekking tot de potentiële ontvangers van een transplantaat van levende of overleden donoren, en om een optimaal resultaat van een toekomstige niertransplantatie te verzekeren, wordt een strikte naleving van medicatie en adequate nierfunctievervangende therapie aanbevolen (hemodialyse of peritoneale dialyse). 

 
De tekst is bewerkt door de Mesogeios Medische Raad:
George Dimitriadis, Aristidis Paraskevopoulos, Fotis Makris, Theodoros Pliakogiannis, Thenia Papagiannidou, Anastasios Poulopoulos, Kalliopi Retsa
 
 
 
Top