Milieuvriendelijke Dialyse

De Mesogeios dialyscentra erkennen van het belang van acties voor de bescherming van het milieu, alsmede het feit dat de natuurlijke hulpbronnen uitputbaar zijn. Daarom zijn een aantal maatregelen en praktijken geïmplementeerd die zo veel mogelijk en binnen de grenzen van wat praktisch uitvoerbaar is, bijdragen aan de bescherming van het milieu. De Groep heeft alle nodige stappen gezet bij het ontwerpen van nieuwe dialysecentra en alle mogelijke maatregelen toegepast om het energieverbruik tijdens het dagelijks functioneren van de dialysecentra te verminderen.

Zodat onze aanwezigheid de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk op onze planeet achterlaat.

In het kader van het beheer van onze centra worden de volgende acties ondernomen:

 

AFVALBEHEER


Om het afval te beheren dat in alle Mesogeios-centra geproduceerd wordt, legt de wet  het opzetten van een intern reglement op voor risicohoudend medisch afvalbeheer wat goedgekeurd moet worden door de bevoegde regionale gezondheidsdienst. Dit reglement benoemt toezichthouders per centrum, definieert het type afval dat door de specifieke faciliteiten wordt geproduceerd en beschrijft de relevante methode van afvalbeheer.
 

Medisch afval

Medisch afval dat tijdens het dialyseproces wordt gegenereerd, zoals dialysefilters, naalden, handschoenen en alles wat in contact kan zijn gekomen met biologische vloeistof, mag niet ongecontroleerd worden afgevoerd in het milieu aangezien dit mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

Alle materialen die in contact gekomen zijn met bloed worden gescheiden, verpakt en afgevoerd om vernietigd te worden door erkende bedrijven.

Mesogeios erkent het belang van goed medisch afvalbeheer en is een van de oprichters en de belangrijkste aandeelhouder van Medical Waste SA (www.medicalwaste.gr), compleet gericht op het beheer van medisch afval.


Afvalwater

Centra die niet zijn aangesloten op een centrale riolering zijn uitgerust met en gebruiken een autonome, biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Op deze manier wordt aanzienlijk veel irrigatiewater bespaard aangezien het water dat door de zuiveringsinstallatie is gereinigd, gebruikt wordt voor de planten in de tuinen van de centra. Bovendien, alle schoonmaakmiddelen en het ontsmettingsmiddel voor het chemisch reinigen van dialyse-apparatuur na elk gebruik (Puristeril ®) zijn ecologisch en biologisch afbreekbaar.

Afgezien van medisch afval scheiden, wordt restafval scheiden ook uitgevoerd. Specifiek:

Blauwe Bak Afval
We nemen actief deel aan het initiatief om plastic, glas en papier te recyclen via de HERRCO blauwe bakken (Hellenic Recovery Recycling Corporation www.herrco.gr)

  • Recyclen van papier en hervullen van inktpatronen 
    Met betrekking tot papier zorgen we ervoor dat we gerecycled papier gebruiken en inktpatronen hervullen. Maar bovenal maken we zuinig gebruik van al deze materialen.
     


Recycling - Hergebruik

  • Battery Management
    In samenwerking met AFIS SA (www.afis.gr) hebben we in al onze centra speciale verzamelbakken staan voor batterijen die zware metalen bevatten en dus bijzonder gevaarlijk zijn voor het milieupollutants
     
  • Recycling van elektronische apparatuur
    Alle elektrische en elektronische apparaten die niet langer in gebruik zijn, worden gerecycled door het bedrijf Appliances Recycling (www.electrocycle.gr) in plaats van deze apparatuur weg te gooien.
     
  • Bedrijfswagens
    Alle smeerolie gebruikt in ambulances, andere voertuigen en in stroomaggregaten (energieopwekkers die een doorlopend en ononderbroken functioneren van de centra garanderen in het geval van stroomuitval) wordt in de verpakking door erkende bedrijven verwerkt (www.eltepe.gr). Alle gebruikte autobanden worden ook verwerkt door relevante afvalbedrijven  (www.ecoelastika.gr).
     
  • Energiebesparing
    Zoals hierboven vermeld, zijn alle gebouwen op de meest milieuveilige wijze gebouwd en functioneren zo milieuvriendelijk mogelijk.  Wat betreft de zones die veel energie verbruiken, worden de volgende acties uitgevoerd:

    • Verlichting
      Grote openingen in de gebouwen aan de zuidkant voor natuurlijk daglicht. Nauwgezet toezicht op energiebesparing met betrekking tot verlichting (verlichting alleen wanneer nodig, timers, automatisering, bewegingssensors in opslagruimten en toiletten). Gebruik van parabolische armaturen met elektronische transformer met dimmer en fluorescentielampen. Exclusief gebruik van spaarlampen en led-lampen. Actie & Ondernemen: In ons centrum op Kreta, gebouwd in 2000, vervingen we in maart 2009 alle armaturen die  energieverslindende lampen gebruikten door nieuwe energiezuinige verlichtingssystemen.

Koeling, verwarming, ventilatie

  • Natuurlijke koeling door middel van dwarsventilatie
    We hebben onze gebouwen in lichte milieuvriendelijke kleuren geschilderd die zonlicht weerkaatsen in plaats van absorberen. 

    We maken rationeel gebruik van onze koelsystemen. De geïnstalleerde airconditioning units zijn van rendementsklasse A en het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk.

    Verse lucht wordt door de gebouwen geleid zodat de kwaliteit van de binnenlucht behouden blijft. Ventilatie functioneert automatisch maar de ventilatiesnelheid kan handmatig worden aangepast. Dubbele beglazing met laag verbruik ramen (= 1,3) Lage warmtetoename coëfficiënt (g-waarde = 0,42) hoge permeabiliteit (Tvis = 0,73). 
     
  • Energie-audits in de gebouwen
    Sinds 2008 voeren we een energie-audit uit op het oudere gebouw van ons bedrijf in Kreta. Een aantal maatregelen zijn geïmplementeerd en gepland om het energieverbruik in dit gebouw te verlagen. 
     
  • Groen Zakendoen
    Het bedrijf heeft toestemming gekregen van de regelgevende instantie voor energie (RAE) en zal een 79.80 kW fotovoltaïsche centrale bouwen op het dak van het centrum in Kreta. Het gebruik van fotovoltaïsche systemen voor elektriciteitsproductie een bijzonder milieuvriendelijke technologie, maar de relatief lage olieprijs in het verleden en het ontbreken aan financiële steun hebben de ontwikkeling van deze systemen niet aangemoedigd.

    Nu, door de steeds toenemende olieprijzen en de bewezen negatieve bijdrage van het gebruik van minerale grondstoffen aan het broeikaseffect en opwarming van de aarde, hebben we uiteindelijk besloten de stap te nemen. Wat betreft milieuvoordelen steekt deze nieuwe technologie met kop en schouders uit boven de conventionele elektriciteitsproductiemethoden: Het produceert minder vervuilende stoffen, maakt gebruik van binnenlandse en onuitputtelijke natuurlijke hulpbronnen (in gebieden met de meeste zonuren in Europa) en draagt ​​bij aan de energie-onafhankelijkheid van het centrum. 
     
  • Gebouwstructuur 
    De bouw van de Mesogeios Dialysecentra is gebaseerd op de principes van bioklimatische architectuur. [Centra gebouwd door het bedrijf zelf].

  • Bij het ontwerp en de bouw ligt het accent specifiek op de volgende punten: 
    De centra worden zo veel mogelijk op de zuidkant geöriënteerd en de meeste openingen in de gebouwen bevinden zich ook aan deze kant. 

    •  
    • Veel aandacht is geschonken aan:
    • • Thermische isolatie van de gebouwen
      • 
      De gebruikte bouwmaterialen hebben een verhoogde warmtecapaciteit
    • • Voor de nieuwe centra (Serres, Kalamata, Halkida & Faliro) is gekozen voor structuren met thermische onderbreking
    • • Op deze manier vermijden we warmtebruggen op de buitenmuren en we hebben alle daken en de buitenkant van de dragende structuur van het gebouw geïsoleerd.

      Tip: (Goede isolatie is de beste manier om warmteverlies in de winter en een stijgende binnentemperatuur in de zomer te beheren en dus minder verwarming en koeling te gebruiken).

      De gekozen kleuren en materialen voor de buitenkant van het gebouw zijn licht zodat zonlicht weerkaatst in plaats van geabsorbeerd wordt; zo is er minder behoefte aan air conditioning.

      Tip (Donkere kleuren aan de buitenkant absorberen energie en warmte die vervolgens via de muren het gebouw binnenkomen. Lichte kleuren weerkaatsen een groot deel van de zonnestralen en helpen oververhitting van het gebouw te voorkomen)


 

Nieuwe Activiteiten & Acties

Dialysemachines


In november 2009, in samenwerking met Mediprime SA, de exclusieve vertegenwoordiger van Fresenius Medical Care in Griekenland, begon Mesogeios met het vervangen van alle dialyse-apparatuur in alle centra. Het project werd in maart 2011 afgerond.

De nieuwe FME 5008-apparatuur vervangt de 4008S en 40008V dialyse-apparatuur dat in de centra gebruikt wordt. Afgezien van de onvergelijkbare verbeterde dialyseprestaties, is de nieuwe apparatuur is milieuvriendelijk.

Het stroomverbruik wordt met 30% verlaagd, het waterverbruik ook met 30% en het dialysaatverbruik met 25%. De energie-efficiëntie van de apparatuur is klasse A. Dit wordt bevestigd door de Energy Efficiency & Energy Star-certificaten.

Training van personeel met betrekking tot milieukwesties 


Sinds 2010, bevatten de jaarlijkse opleidingsprogramma's voor medewerkers van onze centra een module milieu-onderwijs en -bewustwording.


Onze Mesogeios & Medialyse centra hebben momenteel meer dan 130 mensen in dienst. Naast het milieuvriendelijke ontwerp van de centra, zijn de milieuprestaties van ons bedrijf grotendeels afhankelijk van de dagelijkse praktijken en gewoontes van ons personeel.


Het doel van deze trainingen is het personeel te informeren over het belang van de aangenomen maatregelen op milieugebied en nieuwe initiatieven en acties te steunen door de dagelijkse praktijken te analyseren, die vaak zijn milieu-onvriendelijk en energieverspillend zijn.

 

Groene Leveranciers


Het leverancier evaluatiesysteem van ons bedrijf voor 2010 omvat criteria met betrekking tot de naleving van milieuvoorschriften door leveranciers, zoals:

- De mogelijkheid verpakkingen te hergebruiken (Bijvoorbeeld zure dialyseoplossing jerrycans. Het bedrijf zal in 2010 80.000 5lt plastic jerrycans gebruiken).

- Milieu-certificaten voor Leveranciers (Bijv. Medical Waste SA is een leverancier die is gecertificeerd met betrekking tot naleving van milieumaatregelen gebaseerd op EN ISO 14001 en ELOT1801: 2008, OHSAS 18001: 2007 en ISO 9001: 2008)

- Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld het gebruik van ecologische materialen en chloorvrije materialen van Tana & Johnson)

Top