Waarden

Door alle internationale principes en algemeen aanvaarde richtlijnen (Amerikaanse en Europese Richtlijnen en Praktijken) te onderschrijven, bieden de Mesogeios dialysecentra de beste dialyse-sessies. Internationale praktijken worden toegepast op het dagelijks functioneren van de centra en worden strikt nageleefd door alle medewerkers. Ons doel is om het best mogelijke resultaat voor de gezondheid van onze patiënten te garanderen.

 

• Inachtname van de specifieke kenmerken en behoeften van elke patiënt
• Volledig opgeleid verplegend personeel
• Dagelijkse controle door nefrologen
• Veelzijdige ondersteuning
• Luxe gebouwen met aangename ontvangst- en woonruimten voor de patiënten en hun begeleiders
• Individuele TV-sets in alle dialysekamers
• Breed netwerk aan Dialysecentra zodat permanente inwoners en dialysepatiënten die ergens anders woonachtig zijn, behandeld kunnen worden.

 
 
Top