Maatregelen

In de groep Niercentra Mesogeios werken wij voor een betere maatschappij, zowel via onze professionele alledaagsheid, alsook via de maatregelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met kwaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid en sociale gevoeligheid als basiswaarden, investeren wij actief in de uitvoering van een programma dat zich richt op de milieubescherming, het onderwijs, de sport en het maatschappelijk werk (preventieve gezondheidszorg en ondersteuning van gevoelige sociale groepen).

Milieu

Met grote belangstelling voor de milieubescherming, hebben wij een milieubeheersysteem ingevoerd. Ons doel is de voortdurende optimalisatie van de interne bedrijfsvoering. Meer bepaald, wij voeren programma’s uit voor het beheer van het medisch afval, voor de recycling van papier en verpakkingen, voor het groen ondernemerschap en energiebesparing.

Maatschappij

De ondersteuning van gevoelige sociale groepen die onze hulp nodig hebben is de vanzelfsprekende plicht van elke vennootschap. Ons actieschema omvat samenwerking met instanties en instellingen die de behoeftige gezinnen, de kinderen, alsook de gehandicapten beschermen. Tegelijkertijd, staan wij ook de sociale apotheken bij, de voedselbanken en de lokale instanties, waarvan de activiteiten de levens en de dagdaagelijksheid aanraakt van de sociale groepen die bescherming en bijstand nodig hebben.

Onderwijs

In onze groep ontwikkelen wij een saamhorigheidscultuur en hoge prestaties, met het oog op de ontwikkeling van een creatieve werkomgeving. Wij willen dat onze werknemers hun competenties volledig kunnen ontwikkelen. In dit kader investeren wij in de opleiding van ons personeel, door te zorgen voor hun permanente educatie, door regelmatig seminaries te organiseren voor de ontwikkeling van vaardigheden.

Sport

Wij staan sportverenigingen bij voor activiteiten die de sportieve geest bevorderen. De ondersteuning van culturele activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen voor getransplanteerde en nierziekte athleten, is voor ons een daad van verantwoordelijkheid, om ons zo de kans te geven hun gemeenschappelijke inspanning met de maatschappij te delen, door die om te vormen naar een cultureel aanbod.

Versterking van activiteiten van NGO’s

Elk jaar versterken wij de activiteiten van verenigingen, liefdadigheidsorganisaties en -instellingen die met hun inkomsten mensen in nood helpen, door wensen te versturen met UNICEF kaarten, kaarten van de vereniging “Artsen zonder grenzen”, van de organisatie “De Lach van het Kind” (“The Smile of the Child”), alsook van de non-profit organisatie “Make-a-wish”.

Toewijzing van plastic dopjes aan de Panhelleense Vereniging voor Invaliden

In de poging om activiteiten te creëren die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een ernstige motorische handicap, werkt de Groep Niercentra Mesogeios samen met de Panhelleense Vereniging voor Invaliden om onze medemensen te helpen, die zich geen orthopedische hulpmiddelen kunnen veroorloven, zoals rolstoelen, verbruiksartikelen etc. Met als resultaat dat er jaarlijks een groot aantal plastic dopjes verzameld wordt, die in ruil helpen bij de aankoop van rolstoelen, alsook voor andere orthopedische middelen.

Organisatie van informatieve bijeenkomsten

Eén van onze hoofdzakelijke initiatieven is de organisatie van bijeenkomsten met het oog op het informeren en de bewustmaking van de burgers met thema’s betreffende de chronische nierziekte.

Sponsering

In het kader van ons sociaal aanbod stellen wij ook een deel van onze inkomsten ter beschikking voor de ondersteuning van belangrijke sportevenementen en verenigingen, met als doel de actieve bijdrage in het bevorderen van de sportieve idealen. Meer bepaald hebben wij het volgende ondernomen:

  • De financiering van de totale deelnamekosten van 2 van onze nierpatiënten, aan de 10de pan-Europese spelen voor nier- en transplantatiepatiënten, die plaatsvonden in de stad Cagliari in Italië.
  • Gedeeltelijke financiering voor de deelname van 3 nierziekte athleten, aan de 9de pan-Europese spelen voor nier- en transplantatiepatiënten, die plaatsvonden in de stad Vantaa, een voorstad van Helsinki.
  • Financiering van het totaalpakket aan deelnames van patiënten en werknemers van de vennootschap, aan de Authentieke Marathon van Athene.
  • Ondersteuning van de volleybalvereniging van de Federatie voor grote gezinnen “THETIS” (ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ) als hoofdsponsor, door zo met trots de poging van de ploegen te steunen in alle ontwikkelingscompetities en -toernooien voor vrouwen.