Speech van de Oecumenische Patriarch Bartholomeus

Zijne Eminentie bisschop van Messini, Chrysostomus, en broeders, edelachtbare Lord Actuarius van de Heilige Grote Kerk van Jezus Christus, de heer Dimitriadis, directeur van de "Mediterraanse Hemodialyse Vakantiecentrum", geachte dames en heren, en iedereen die een bezoek brengen aan de Messini-streek om de Visitatie te vieren; met veel plezier hebben we de vriendelijke uitnodiging van de directie van het "Mediterraanse Hemodialyse Vakantiecentrum" geaccepteerd om dit nieuwe centrum in te huldigen en de naam "Mesogeios" te geven.

Jezus Christus heeft altijd een bijzondere interesse gehad in mensen die lijden.  Hij is begaan met de geestelijke en lichamelijke gezondheid van zijn kinderen, maar ook hun waardigheid.  Hij, samen met de apostelen en alle heiligen, heeft ons dat onderwezen en dit is wat we vandaag proberen te doen.  Wij zorgen voor mensen die ziek zijn, wij staan hen bij, we maken ons zorgen om hen, we leven mee, zij bidden en zoeken hulp bij God, Jezus en de Heilige Geest.  Tegelijkertijd proberen we een waardige en naadloze voortzetting van hun activiteiten te verzekeren, die hoe dan ook beperkt worden door hun ziekte.  We willen graag dat zieken actief deel kunnen nemen aan de samenleving, kunnen genieten van het dagelijkse dingen in het leven zoals een vakantie waar ze mentaal kunnen ontspannen en op krachten komen. Dit alles draagt bij aan hun levenskwaliteit.

Vroeger konden nierpatiënten niet behandeld worden.  Vandaag de dag, heeft de geneeskunde veel bereikt en het wonder van dialyse is werkelijkheid geworden waarmee het leven van vele mensen aanzienlijk verlengd wordt. Wij wensen dat dit aantal nog groter wordt. En we wensen ook een tweede, nog groter wonder; het wonder van de niertransplantatie dat patiënten een gloednieuw leven biedt.  Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vestigen op orgaandonatie.

We verwijzen naar een slogan die we op veel auto’s in Australië zagen tijdens een recent bezoek: "Neem u nieren niet mee naar de hemel. Sommige mensen op aarde hebben ze hard nodig! ".  Helaas gebeuren er in Griekenland veel auto-ongelukken met een pijnlijk groot aantal slachtoffers.  De grootste herdenking voor hen die ons verlaten hebben is het doneren van hun organen.  Dit zou niet alleen levens redden maar ook voldoening geven aan degenen die niet meer onder ons leven. Zo kunnen ze hun steentje bijdragen aan de wereld die ze verlaten hebben en hun naam wordt vol dankbaarheid herdacht.  We denken dat het bewonderingswaardige werk van de "Mediterraanse Hemodialyse Vakantiecentrum".

De patiënten uit Messini hoeven niet meer te verhuizen om behandeld te worden, maar ook veel bezoekers uit Griekenland en het buitenland kunnen gebruik maken van de hoogstaande diensten, de uitzonderlijk warme omgeving die dit centrum biedt en tegelijkertijd genieten van hun vakantie op deze prachtige plek.  Het is ook vanzelfsprekend dat dit centrum op allerlei manieren bijdraagt - het feit dat het centrum zich op deze locatie bevindt en functioneert- aan de verbetering van de huidige stand van zaken in Messini.

Wij willen de oprichters van het centrum graag van harte feliciteren;  onze landgenoot de heer Dimitriadis, het managementteam, het wetenschappelijk en administratief personeel, en we hopen dat met de genade van Jezus Christus en Zijn Moeder, onze medemensen die aan een nierziekte lijden, een beter leven kunnen leiden in waardige en comfortabele omstandigheden.

Met groot genoegen, zegen ik dit Medische Centrum en verklaar ik het geopend. 

Top