Dialyse

Normaak gesproken hebben patiënten met chronisch nierfalen geen ernstige symptomen tot de nierfunctie nog maar 10-15% is. Tot deze fase kan het lichaam voor de basisfuncties compenseren. Wanneer de nierfunctie tot onder de drempel van 10 ml / min daalt (minder dan 15 ml / min in diabetespatiënten), kan het lichaam niet meer compenseren en moet de nierfunctie worden vervangen.

Dialyse is een nierfunctievervangende therapie (de andere twee opties zijn peritoneale dialyse en transplantatie). Dit proces maakt gebruik van het bloed van de patiënt, een filter en een speciale vloeibare oplossing waardoor afvalmateriaal, opgehoopt in het lichaam, wordt afgevoerd en nuttige stoffen worden genomen. Het is in eigenlijk een gesloten circuit dat door de dialysemachine loopt.

Om een ​​hoge bloedstroom te bereiken, plaats de vasculaire chirurg een arterioveneuze (AV) fistel tussen slagader en ader van de patiënt. Of, indien de aderen van de patiënt niet geschikt zijn voor deze oplossing, kan de chirurg een plastic implantaat zetten tussen de slagader en een grotere ader of een inwendige katheter in een centrale ader (halsslagader of subclaviabloedvat). Het voordeel van dialyse is dat er voortdurend contact is met de arts. Sessies vinden drie keer per week plaats en meestal is thuis geen speciale apparatuur nodig.

Waar en wanneer vindt dialyse plaats

De dialyse-procedure wordt meestal uitgevoerd op dialyse-afdelingen dieautonoom gerund worden of onderdeel zijn van ziekenhuizen of klinieken.
Thuisdialyse is heel gebruikelijk in het buitenland en patiënten ondergaan dialyse-sessies thuis met hun eigen apparatuur.
Een standaard dialyse duurt 3 tot 5 uur en vindt drie of vier keer per week plaats. Er zijn ook diverse andere vormen van dialyse, zoals de 8-uur durende nachtdialyse in Frankrijk,Nederland. Belgie. uitgebreide nachtelijke thuisdialyse (maximaal 6 nachten per week) en de dagelijkse, korte hemodialyse.
Daarnaast bestaan er nog een aantal dialysetypes, zoals online hemodiafiltratie, een ware doorbraak op gebied van nefrologie die in al onze centra gebruikt wordt.

In de afgelopen jaren is de biotechnologie gericht geweest op het zoeken naar betere dialysevormen die de normale nierfunctie zo veel mogelijk simuleert.   Online hemodiafiltratie is zo’n niervervangende techniek die reinigingsmethodes, diffusie en filtratie combineert en steriele pyrogeen als vervanger gebruikt; een vloeibare oplossing gebruikt geproduceerd tijdens de dialyse. 

De belangrijkste indicaties voor het gebruik van deze methode zijn periodes van symptomatische lage bloeddruk, met name bij patiënten met een verminderde cardiovasculaire functie, een betere regulering van vochtverlies bij dergelijke patiënten, terwijl een aantal recente studies een beter afvoerniveau van creatinine, ureum en fosfor aantonen en aanzienlijke een vermindering van beta2-microglobuline, een stof die zich ophoopt in hemodialysepatiënten en vaak botpijn veroorzaakt. 

All bovenstaande feiten tonen aan dat online hemodiafiltratie niet alleen resulteert in minder periodes van symptomatische lage bloeddruk, maar ook een betere kwaliteit van leven biedt ende uremische polyneuropathie verbetert. Deze techniek kan ook amyloïdose voorkomen, veroorzaakt door dialyse. Tenslotte wordt online hemodiafiltratie geacht bij te dragen aan een hogere levensverwachting van deze patiënten.

Hoe wordt de dialyse uitgevoerd

Dialyse is de meest voorkomende niervervangende techniek.
Dit proces vereist:

1.    Vaattoegang - fistel, synthetisch implantaat, tijdelijke of permanente katheter

2.    Naalden en dialyseslangen

3.    Dialysefilter

4.    Oplossing

Eenvoudige beschrijving van de dialyse-procedure

Toegang wordt aangeprikt. Het bloed van de patiënt met de afvalstoffen van de stofwisseling (ureum, creatinine, kalium, etc.) wordt via een speciale slang overgebracht (arteriële naald) met behulp van een machinale dialysepomp naar de filter die als een semipermeabel membraan fungeert en de uitwisseling van stoffen uit het bloed naar de oplossing en vice versa selectief toelaat. Tegelijkertijd worden overtollige vloeistoffen verwijderd. Het behandelde bloed wordt via een tweede slang terug naar de patiënt gepompt (veneuze naald). Tijdens de dialysesessie wordt deze procedure een aantal malen herhaald  om het evenwicht tussen vloeistof en elektrolyten in het bloed van de patiënt te herstellen; een evenwicht dat essentieel is om in leven te blijven. Met behulp van de directe toegang tot het bloed van de patiënt kunnen de slangen ook gebruikt voor het toedienen van noodzakelijke substanties, zoals vitaminen, erythropoiesis stimulerende middelen en andere noodzakelijke medicijnen.

Om een goede kwaliteit dialyse te verzekeren, moeten alle factoren in het proces van topkwaliteit zijn. De belangrijkste regulerende element is de filter.

Zal mijn leven veranderen met dialyse en hoe?

Dialyse is een doorlopend en zich herhalend proces. De patiënt moet zich aanpassen aan een nieuwe levensstijl; een groot deel van zijn tijd doorbrengen op dialyseafdelingen, een specifiek dieet volgen en verschillende medicijnen gebruiken.

Vooruitgang in de infrastructuur (oprichting van onafhankelijke Dialyseafdelingen met uitstekende faciliteiten en hygiëne etc. hebben de psychische gesteldheid en de kwaliteit van het leven van de patiënt veel aanzienlijk verbeterd.

Met kwaliteit van leven bedoelen we de manier waarop we functioneren binnen een samenleving en hoe we het bestaan ​​van het menselijk leven ervaren.

De ontwikkeling van de biotechnologie en farmaceutische producten door de introductie van nieuwe highflux filters en nieuwe online dialysemethoden dragen bij aan het voorkomen en bestrijden van complicaties van chronische nierziekte en fungeren als een beschermend schild voor de patiënt.

Moderne dialyse behandelt de patiënt als een actief lid van de samenleving zodat hij/zij aan alle aspecten van het dagelijks leven kan deelnemen (werk, sport, studie etc).
Zorgen voor een goede kwaliteit van leven is gebaseerd op een goede samenwerking tussen de patiënt, arts en verpleegkundigen en een waardige behandeling van chronische patiënten.