De juiste voeding is noodzakelijk voor mensen die hemodialyse krijgen. Het is een heel belangrijke factor voor een goede levenskwaliteit en voor hun gezondheid. Alhoewel er een aantal basis voedingsregels bestaan voor alle dialysepatiënten, zal het geschikt dieet gepersonaliseerd moeten worden naargelang de leeftijd, de bestaande ziekten en de activiteit van elke patiënt.

Basis voedingsregels

1. Evenwichtige vochtinname
Hangt af van de residuele diurese. In het algemeen beperkt zich dit en gebeurt dit door het vocht dat men binnenkrijgt met drinken en eten. Om dorst tegen te gaan wordt voorgesteld minder zout te consumeren. De overmatige vochtinname kan leiden tot een longoedeem.

2. Beperkte inname van kaliumhoudende voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen rijk aan kalium zijn groenten en fruit. Hun verbruik moet beperkt blijven. Zo is ook hun bereiding essentieel.

  • Snij de groenten en het fruit voor consumptie in kleine stukjes.
  • Schil groenten en fruit zoals: aardappelen, tomaten, wortels, appels, peren.
  • Leg groenten minstens twee uur in water voor ze te koken. Spoel ze vervolgens, kook ze voor vijf minuten in een grote hoeveelheid water en laat ze uitlekken. Vernieuw het water en kook ze gewoon verder.

De overmatige inname van kaliumhoudende voedingsmiddelen kan hyperkaliëmie veroorzaken en gevaarlijke ritmestoornissen.

3. Beperkte fosfaatinname
Voedingsmiddelen rijk aan fosfaat zijn zuivelprodukten, peulvruchten en granen. Doordat fosfaat bij nierfalen door de nier minder wordt uitgescheiden, gaat het zich bij overvloed in het organisme van nierpatiënten opstapelen en veroorzaakt het hyperparathyroïdie met skelet- en uitwendige skeletaantastingen die voor de patiënt op lange termijn schadelijk kunnen zijn, door zijn levenskwaliteit te beïnvloeden en de sterfelijkheid te verhogen.

4. Voeding
De energiebehoeften van nierpatiënten hangen in principe af van hun lichamelijke activiteit, maar de calorie-intake bij dialysepatiënten moet voldoende zijn om katabolisme (afbraak van het spierweefsel) te vermijden. Zoals elke persoon bijzonder is, zo moet ook het dieet gepersonaliseerd en naargelang aangepast zijn en moet rekening gehouden worden met de sociaal-economische omstandigheden van de patiënten.