Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες του Ομίλου μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Όμιλος Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης Α.Ε. (διακριτικός τίτλος: Μεσόγειος Α.Ε.)
(
εφεξής στο παρόν κείμενο Όμιλος «Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios»)

Διεύθυνση: Καλέσα Γαζίου, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 714 14
Τηλέφωνο: +302810371560
E-mail: info@mesogeios.gr

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας, κα Ιωάννα Γάλλου, στο email dpo@mesogeios.gr

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ & ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Όταν επισκέπτεστε τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα καταρχήν με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών αντιμετώπισης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (υπηρεσίες αιμοκάθαρσης).

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους ασθενείς τους, τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή αριθμό Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο, καθώς και δεδομένα υγείας (π.χ. ιατρικό ιστορικό, δείγμα αίματος προς ανάλυση και αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από διαγνωστικές, ιατρικές ή νοσηλευτικές πράξεις), τα οποία αποτελούν μέρος του ιατρικού φακέλου του ασθενούς.

Σας ενημερώνουμε ότι στους χώρους των Κέντρων λειτουργεί για λόγους ασφάλειας φυσικών προσώπων και αγαθών κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), μέσω του οποίου καταγράφονται εικόνες ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων στους δημόσιους χώρους των εγκαταστάσεων του Ομίλου. Η καταγραφή των εικόνων και η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

B. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο των Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios (www.mesogeios.gr)

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ομίλου, γίνεται χρήση cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας, με σκοπό να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή της και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση μέσα από το www.mesogeios.gr. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για Cookies (Cookies Policy) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου και την οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε.

Γ. Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή αποστολής βιογραφικών της ιστοσελίδας των Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios (www.mesogeios.gr)

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και με σκοπό να απαντήσουμε στο μήνυμά σας συλλέγουμε τα δεδομένα που συμπληρώνετε στα απαραίτητα πεδία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email).

Στην περίπτωση που μας αποστείλετε βιογραφικό και με σκοπό την αξιολόγησή του για μια θέση εργασίας στον Όμιλο, συλλέγουμε τα στοιχεία που συμπληρώνετε στα σχετικά πεδία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την προϋπηρεσία σας κλπ.), καθώς και το βιογραφικό που επισυνάπτετε μαζί με τυχόν παραρτήματά του. Σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε τα βιογραφικά που λαμβάνουμε για διάστημα 6 μηνών από τη λήψη τους. Εάν θελήσετε να διαγραφεί το βιογραφικό σας νωρίτερα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά στο info@mesogeios.gr ή στο dpo@mesogeios.gr

Δ. Όταν εγγράφεστε στο newsletter του Ομίλου Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios

Χρησιμοποιούμε το email που εσείς μας δηλώνετε στο newsletter form της ιστοσελίδας μας, με σκοπό την ενημέρωσή σας και την προώθηση των υπηρεσιών και των επιστημονικών δράσεων του Ομίλου.

3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης. Κάποια από τα δεδομένα αυτά (π.χ. email, τηλέφωνο επικοινωνίας) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των υπηρεσιών και των επιστημονικών δράσεων των Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios (μέσω αποστολής newsletters), πάντα μετά από ρητή σχετική συγκατάθεσή σας.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

 • Η παροχή όλων των ιατρικών υπηρεσιών αιμοκάθαρσης των Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios προς τους ασθενείς τους.
 • Η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios και των ασθενών τους, προκειμένου να λάβουν οι τελευταίοι τις απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες.
 • Η συμμόρφωση του Ομίλου «Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios» με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τα ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου.
 • Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο του Ομίλου «Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios», όσο και των ασθενών του, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία του.
 • Η συγκατάθεση που μπορεί να μας παρέχεται προκειμένου να λαμβάνουν οι πελάτες μας (υπάρχοντες ή δυνητικοί) ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του Ομίλου «Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios», την επιστημονική δράση του, τις επιχειρηματικές δράσεις και δραστηριότητές του κλπ.

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Ομίλου «Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios», στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους από τη θέση εργασίας τους.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, όπως ενδεικτικά:

 • Το ασφαλιστικό ταμείο σας.
 • Στο θεράποντα ιατρό σας, εφόσον μας το ζητήσετε και μας εξουσιοδοτήσετε σχετικά
 • Την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία σας, σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε
 • Σε συνεργαζόμενα εξειδικευμένα εργαστήρια
 • Σε επιστημονικά διασυνδεδεμένα νοσοκομεία
 • Σε προμηθεύτριες εταιρίες υλικών, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται
 • Σε ελεγκτικούς και άλλους δημόσιους φορείς, στα πλαίσια συμμόρφωσης του Ομίλου με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο

Οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σας γίνονται σε κάθε περίπτωση με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και υπό τον όρο τήρησης του ιατρικού απορρήτου.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταρχήν αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας τουλάχιστον για όσο χρόνο είστε ασθενής των Κέντρων μας. Επιπλέον, βάσει του Ν.3418/2005 είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τον ιατρικό σας φάκελο για 10 χρόνια. Μετά την πάροδο της 10ετίας, τα δεδομένα σας τηρούνται για 10 επιπλέον έτη για λόγους ασφαλείας και ενδεχόμενων ελέγχων από κρατικές ελεγκτικές αρχές.

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση όσο αυτή ήταν εν ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος «Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios» εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
  Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους
 • Δικαίωμα διόρθωσης
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
  • όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση
  • εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους
  • όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς
  • όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την Εταιρία
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
  Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ
 • Δικαίωμα στη φορητότητα
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
  Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@mesogeios.gr

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πολιτική αυτή ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά διαστήματα.
Η παρούσα τελευταία έκδοση ισχύει από 01/10/2019.