Υπηρεσίες

1. Συνεχής παρακολούθηση από καρδιολόγο και άμεση λύση σε προβλήματα αγγειακών προσπελάσεων με αγγειοχειρουργούς συνεργάτες της μονάδος. Ειδικότερα, το Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios στην Κρήτη συνεργάζεται με το τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το τμήμα αναλαμβάνει την τοποθέτηση προσωρινών ή μόνιμων καθετήρων αιμοκάθαρσης, την διάνοιξη θρομβωμένων μοσχευμάτων με την χρήση του angiojet καθώς και αγγειογραφικές μελέτες σε περίπτωση στένωσης ή θρόμβωσης των αγγείων του ασθενούς. Επιπλέον, τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios συνεργάζονται με το αγγειοχειρουργικό τμήμα του Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Λευκός Σταυρός για την τοποθέτηση τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων αιμοκάθαρσης, καθώς επίσης και για θρομβεκτομή και αγγειοπλαστική αποφραγμένων αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων, αποκατάσταση δυσλειτουργούντων αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων και την δημιουργία νέας αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση.  
2. Συνεργασία με το Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός Σταυρός
3. Κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος και διατροφολόγος
4. Τουριστικό γραφείο παροχής πληροφοριών στους τουρίστες-ασθενείς της μονάδας, για τα κέντρα Mesogeios εκτός Αθηνών
5. Συμβάσεις με όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς

 

               

 
 
Κορυφή