Ασφάλεια

  • Τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001: 2008. Όλες οι μονάδες Νεφρολογικών Κέντρων έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και τηρούν απαρέγκλιτα τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και ασφαλή θεραπεία. Το 2008, ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios έλαβε τιμητική διάκριση απο την TÜV Hellas, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και την συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο
  •  

 

Επιπλέον, τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios έχουν πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες παροχής υγείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 15224: 2012, το οποίο συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα του προτύπου ISO 9001: 2008 με τις απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας και καθορίζει τα θέματα που περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διεργασιών υπηρεσιών υγείας. Στο πρότυπο EN 15524: 2012, υπάρχουν 11 χαρακτηριστικά ποιότητας που αναδεικνύουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Τα 11 χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την κατάλληλη – σωστή φροντίδα, διαθεσιμότητα, συνέχεια στη φροντίδα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, επάρκεια, φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια και γνώση, φροντίδα ασθενών που περιλαμβάνει την ακεραιότητα της σωματικής – ψυχολογικής  – κοινωνικής φροντίδας, συμμετοχή και ασφάλεια του ασθενούς, έγκαιρη φροντίδα και προσβασιμότητα. 

 

 
Κορυφή