Welkom op onze blog

Nier en systematische lupus erthematodes: Wat moet men weten?

Wat is systematische lupus erthematodes, hoe vaak komt het voor en op welke manier kan het de nieren beïnvloeden?

Lees meer

Nier en lupus nefritis: Wat moet men weten?

Hoe kan u weten of u aan lupus nefritis lijdt? Wat zijn de symptomen en welke is het specifiek onderzoek om het te diagnosticeren?

Lees meer

Nier en reumatoïde artritis: Wat moet men weten?

Veel mensen lijden aan reumatoïde artritis. Kan het de nieren beïnvloeden en zo ja op welke manieren?

Lees meer

Nier en sclerodermie: Wat moet men weten?

Lijdt u aan sclerodermie en vraagt u zich af of u een nefroloog moet raadplegen? Hoe worden ze geassocieerd en wat is de behandeling voor de aantasting van de nieren bij sclerodermie?

Lees meer

Nier en sarcoïdose: Wat moet men weten?

Hoe vaak kan de sarcoïdose de nier beïnvloeden en hoe kan de sarcoïdose nefrocalcinose teweegbrengen?

Lees meer

Antifosfolipidensyndroom: Wat is het en hoe beïnvloedt het de nieren?

Hoe vaak komt het antifosfolipidensyndroom voor en hoe neemt de nier er aan deel?

Lees meer