Green Dialysis

Omdat de Niercentra Mesogeios het belang erkennen om maatregelen te ondernemen voor de milieubescherming, alsook het feit dat de natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn, hebben zij een reeks maatregelen getroffen en praktijken aangenomen om op die manier een zo laag mogelijke milieu-impact te hebben, om zo veel mogelijk bij te dragen tot de milieubescherming

De ondernomen maatregelen in de werking van de eenheden betreffen de volgende sectoren:

Afvalbeheer

Om het geproduceerd afval in alle Mesogeios centra te beheren, wordt een intern reglement opgesteld en uitgevoerd om gevaarlijk medisch afval te beheren. Het reglement bepaalt per eenheid de verantwoordelijken, specifieert het soort afval dat geproduceerd wordt en beschrijft op welke manier dat te beheren.

Medisch afval

Het medisch afval dat geproduceerd wordt door de procedure van hemodialyse, zoals de gebruikte dialysefilters, de naalden, de handschoenen en alles wat met biologisch materiaal in contact gekomen is, mag niet ongecontroleerd in het milieu gegooid worden, aangezien het ook gevaarlijk kan worden voor de gezondheid van de mensen.

Al het materiaal dat contact gehad heeft met bloed wordt gescheiden, verpakt en wordt ter beschikking gesteld voor inactivering in verantwoordelijke bedrijven.

Door het belang te erkennen van het correct beheer van medisch afval, is Mesogeios één van de oprichtende leden en hoofdzakelijke aandeelhouder van het bedrijf Medical Waste Milieubeheer N.V. (www.medicalwaste.gr) dat zich uitsluitend bezighoudt met het beheer van medisch afval.

Vloeibaar afval

De eenheden die niet verbonden zijn met het centraal rioolstelsel, hebben autonome biologische zuiveringssystemen gebouwd die zij gebruiken voor de zuivering van het afvalwater.

Op die manier wordt veel irrigatiewater bespaard, aangezien het gezuiverd water gebruikt wordt om de tuinen van de eenheden te besproeien. Daarenboven, zijn alle schoonmaakprodukten, maar ook alle ontsmettingsmiddelen, die gebruikt worden om de dialyseapparaten chemisch schoon te maken na elk gebruik, ecologisch en biologisch afbreekbaar.

Afvalbeheer

Buiten het medisch afvalbeheer, wordt ook het stedelijk afval beheerd, alsook het recycleerbaar materiaal.

Recycling in de blauwe containers

Wij nemen actief deel aan de poging om plastic, glas en papier te recycleren met het gebruik van de blauwe containers.

Papierrecycling en hergebruik van inktpatronen

Wij zorgen ervoor dat gerecycleerd papier gebruikt wordt en de lege inktpatronen van de printers heropgevuld worden, in de eerste plaats om hun rationeel gebruik te vrijwaren.

Batterijenbeheer

In samenwerking met het bedrijf AFIS N.V. (ΑΦΗΣ ΑΕ), werden in alle centra speciale collectoren voor lege batterijen geplaatst, die zoals geweten zware metalen bevatten, die bijzonder gevaarlijke milieucontaminanten zijn

Recycling van verpakkingen

Alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals de elektrische en elektronische apparaten die niet meer functioneren, worden niet in de afvalbak gegooid, maar worden verzameld in speciale containers en worden voor recycling doorgestuurd naar verantwoordelijke bedrijven.

Bedrijfswagens

Het beheer van de gebruikte smeermiddelen, die voortkomen uit de ziekenwagens, de voertuigen van de centra en de generatoren (Elektriciteitsgeneratoren die de continue en ononderbroken werking van de centra vrijwaren in geval van stroomstoring), alsook het beheer van de gebruikte autobanden, is uitsluitend de taak van verantwoordelijke bedrijven

Gebouwen

Wij proberen onze bedrijfsgebouwen zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Onze maatregelen voor de energie-intensieve sectoren:

Bouwconstructies

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de constructie van de gebouwen van de Mesogeios dialyse-eenheden, waar beginselen van bio-klimatische architectuur gevolgd worden.

Het ontwerp en de constructie gebeuren met bijzondere nadruk op het naar het zuiden richten van de eenheden en de isolatie van de gebouwen.

Meer bepaald:

 • De bouwmaterialen die tijdens de constructie gebruikt worden zijn materialen met verhoogde warmtecapaciteit.
 • In de nieuwere eenheden werden raamwerken gekozen met thermische onderbreking en energetische vensterglazen.
 • Koudebruggen worden in de buitenmuren vermeden en alle daken worden geisoleerd alsook de externe ondersteuningsconstructie van de gebouwen.
 • Energetische herwaardering van de gebouwen, door het gebruik van gevelisolatiesystemen.

Verlichting

 • Grote openingen aan de zuidkant van de gebouwen voor natuurlijke verlichting.
 • Grondige controles voor energiebesparing op het gebied van verlichting. Er is verlichting enkel als het noodzakelijk is en wordt geregeld met timers, automatismen en aanwezigheidssensoren in opslagplaatsen en WC.
 • Het gebruik van parabolische verlichtingsinstallaties met elektronische dimmers en fluorescentielampen.
 • Exclusief gebruik van spaarlamen en LED lampen.

Koeling, verwarming, ventilatie

 • Rationeel gebruik van de koelingssystemen via een gebouwbeheersysteem. De airconditioningsystemen die in onze centra geïnstalleerd worden zijn van energieklasse A en het koelmiddel dat gebruikt wordt is milieuvriendelijk.
 • Het brengen van gepreconditioneerde verse lucht, om de kwaliteit van de binnenlucht op de vereiste niveaus te houden.

Energiecertificering van gebouwen

Al onze gebouwen hebben een energiecertificaat ontvangen.

Acties en maatregelen

Het “Groen Dialyse” plan

Milieu, kwaliteit en hemodialyse. De laatste jaren hebben wetenschappelijke deskundigen geprobeerd deze drie sectoren te combineren om de milieulast die de hemodialyse veroorzaakt te verminderen.

Zo worden bij Mesogeios succesvolle toezichtspraktijken en afvalbeheer (besmettelijk, huishoudelijk, recycleerbaar) gevolgd en worden de moderne methoden en technieken gehandhaafd voor het hergebruik van waterlozingen (bv. van de omgekeerde osmose) en energiegebruik (gebruik van LED lampen).

De triptiek die in alle Mesogeios dialyse-eenheden gevolgd wordt:

Vermindering – Hergebruik - Recycling

 • Afvalvermindering door opleiding.
 • Hergebruik van energiebronnen (bv. regenwater, en omgekeerde osmose)
 • Recycling van materialen (bv. glas, papier, plastic, aluminium, blik en hout, elektrische toestellen, batterijen)

Het “Geen Papier” plan

De technische afdeling in samenwerking met de informatica-afdeling hebben technologieën ontwikkeld, waarbij de volledige informatiestroom van de patiënten, daarbij inbegrepen de processen van alle afdelingen van de Mesogeios dialyse-eenheden, gebaseerd zijn op Geen Papier-systemen (zonder het gebruik van papier).

Het “Videoconferentie” plan

Bij Mesogeios wordt modern videoconferentie materiaal gebruikt, om vliegreizen en wegverplaatsingen van de kaderleden van onze centra te verminderen, iets wat bijdraagt tot het bereiken van een lagere milieu-impact en tot de vermindering van de koolstofvoetafdruk.

Bewustmaking van het personeel betreffende milieu-aspecten

Tot op heden werken meer als 270 mensen in onze groep. Het milieugedrag van de maatschappij hangt ook grotendeels af van de dagelijkse praktijken en gewoontes van haar personeel.

Sinds 2010 bestaan de jaarlijkse opleidingsprogramma’s van ons personeel ook uit een opleidingsmodule in de sector van voorlichting en bewustwording op milieugebied.

Doel van deze opleidingsprogramma’s bij de werknemers is de verspreiding van de belangrijkheid van de milieupraktijken die zij hebben aangenomen in de maatschappij, alsook de promotie van nieuwe initiatieven en maatregelen ter verbetering van de dagelijkse “verkeerde milieu-“, energie-intensieve praktijken.

Groene leveranciers

In het beoordelingssysteem van de leveranciers van onze maatschappij worden ook nalevingscriteria van de milieuwetgeving opgenomen, zoals:

 • Milieucertificaten van leveranciers (bv. het toeleveringsbedrijf Medical Waste N.V. bezit het certificaat voor naleving van de milieuwetgeving ΕΝ ISO 14001:2015 alsook het ΕΛΟΤ1801:2008, OHSAS 18001:2007 en ISO 9001:2015)
 • Mogelijkheid tot recycling van jerrycans, na een afwikkelingsprocedure ervan.
 • Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (bv. het gebruik van ecologische en chloorvrije materialen).

Besparing van energiebronnen - water

Zonne-energiecentrale – groen ondernemerschap

Met toestemming van de regelgevende commisie voor energie (CRE) heeft de maatschappij een zonne-energiecentrale aangelegd met een vermogen van 79,80 kw op het dak van de gebouwen van de eenheid op Kreta. Het gebruik van zonne-energiesystemen voor de produktie van elektriciteit is een bijzonder milieuvriendelijke technologie. Het is duidelijk de superioriteit van deze technologie, in termen van milieusbescherming, vergeleken met de conventionele elektriciteitmethodes, aangezien die in tegenstelling, geen schadelijke stoffen produceert, het exploiteert een nationale en onuitputbare natuurlijke bron in een streek die één van de hoogste aantal zonuren in Europa bezit en zo bijdraagt in de zelfvoorziening op energiegebied van de eenheid.

WATER    

Het waterbehandelingssysteem, omgekeerde osmose vereist een grote hoeveelheid stadswater om de oplossing voor de dialysesessie voor te bereiden. Omgekeerde osmose kan echter tot 2/3 van het volume van vers water gebruiken dat in wezen vereist is en kan de rest afvoeren. Vaak wordt het water van het zuiveringsproces afgevoerd naar het rioolstelsel, wij zien erop toe dit te verminderen.

Onze gespecialiseerde technische dienst, heeft aandachtig het ontwerp en de werking van de omgekeerde osmose systemen bestudeerd en heeft het proces om het waterverbruik te minimaliseren verbeterd.

Beste praktijken voor vermindering van waterverbruik:

1. Hergebruik van het afgevoerde water van de omgekeerde osmose

Met onze systemen die meer dan 12 uur per dag functioneren, zijn de m3 die we uitsparen van de terugkeer van het geloosde water reusachtig, met duidelijk voordeel zowel voor het milieu als voor de kwaliteit van het geproduceerd water wegens minder belasting op de membranen.

2. Watervoorziening & omgekeerde osmose filtratiesysteem

Het geproduceerd water van de omgekeerde osmose, wordt via opslagtanks met een pomp verspreid naar de dialysekamer. Door deze tanks tot het minimum te beperken, bereiken we, op de meest efficiënte manier, de beste kwaliteit voor de therapie, terwijl we terzelfdertijd het risico op watervervuiling minimaliseren, dat leidt tot grotere desinfectiebehoeften van het systeem, dus ook een groter waterverbruik.

3. Voorbehandeling van het water

De optimale werkwijze met gebruik van moderne filters voor een mindering tot 50% van de waterhoeveelheid tijdens de regeneratie van het systeem.