GFR

De kennis van de glomerulaire filtratiesnelheid kan u helpen de evolutie van de nefropathie beter te beheren of af te remmen.

De GFR bereking gebeurt volgens de MDRD GFR formule.

De creatininewaarde is in mg/dL

Berekening van de roterende filtratiesnelheid 

mesogeios gfr

Het begrip van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)  (t.t.z. de snelheid waarmee de nieren het bloed zuiveren), kan u leren de ontwikkeling van uw toestand te beheersen en af te remmen.

In welk stadium bevind ik me?

Er zijn vijf stadia van nieraandoening. De glomerulaire filtratiesnelheid – die beschouwd wordt als de beste parameter voor de nierfunctie – laat de specialisten toe het stadium van de nefropathie te begrijpen, om zo de nieren het best te verzorgen. Het begrip kan u leren de ontwikkeling van uw toestand te beheersen en af te remmen.


De bepaling van de eGFR vereist een simpel bloedonderzoek, de creatinine. Gebruik dit instrument om het stadium van nefropathie waarin u zich vandaag bevindt te bepalen.

Wat betekent uw GFR resultaat?

Een compleet gezonde nierfunctie wordt gemeten met een glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) van ongeveer 100, wat betekent dat uw nieren 100% functioneren. De nierfunctie blijft als normaal beschouwd als de GFR waarde 90 of meer is. Als uw GFR, bij voorbeeld 45 is, dan weet u dat uw nieren maar ongeveer aan 45% van hun normale snelheid functioneren.

Stadia
Chronische nierziekte
Omschrijving
Nierfunctie
Graad
Niersufficiëntie (%)
Stadium 1 Normale nierfunctie >= 90 ml/min  Kidney stage 1
Stadium 2 Nierschade, maar met een lichte daling van de nierfunctie 89-60 ml/min Kidney stage 2
Stadium 3 Nierfalen met een matige daling van de nierfunctie 59-30 ml/min Kidney Stage 3
Stadium 4 Nierfalen met een sterke daling van de nierfunctie 15-29 ml/min Kidney Stage 4
Stadium 5 Eindstadium nierfalen <15 ml/min Kidney Stage 5

Zie hieronder wat er gebeurt in de verschillende stadia van nierziekte

Stadium 1

Normale nierfunctie. De check-up moet zeker een urine-onderzoek inhouden, om kans op hematurie of/en proteïnurie op te sporen.

Symptomen

Geen

Aanbevelingen voor de patiënt

 • Afspraak bij een nefroloog voor beoordeling, indien er in het urine-onderzoek een indicatie buiten de normale waarden is
 • Βloedsuiker zo goed mogelijk reguleren (bij diabetici)
 • Evenwichtig dieet, zoutbeperking
 • Stoppen met roken (indien u rookt)
 • Bestrijding van zwaarlijvigheid
 • Een half uur per dag lichaamsbeweging

Richtlijnen van de arts

 • Goede bloedsuikercontrole
 • Goede bloeddrukcontrole
 • Dieetadvies
 • Toediening van medicatie om de werking van de nieren te ondersteunen
 • Diagnostische tests (albuminemeting, immunologische testen, nierbiopsie) om de oorzaak van de nierschade, als er is, te diagnosticeren.

Stadium 2

Mild afgenomen nierfunctie, hypertensie kan zich voordoen, er kunnen sporen van bloed of eiwit albumine in de urine voorkomen of anatomische nierschade.

Symptomen

Geen

Aanbevelingen voor de patiënt

 • Afspraak bij de nerfroloog elke 4-6 maand
 • Βloedsuiker zo goed mogelijk reguleren (bij diabetici)
 • Goede bloeddrukcontrole
 • Evenwichtig dieet, zoutbeperking
 • Stoppen met roken (indien u rookt)
 • Bestrijding van zwaarlijvigheid
 • Een half uur per dag lichaamsbeweging

Richtlijnen van de arts

 • Diagnostische tests (albuminemeting, immunologische testen, nierbiopsie) om de oorzaak van de nierschade te diagnosticeren
 • Goede bloedsuikercontrole
 • Goede bloeddrukcontrole
 • Dieetadvies
 • Toediening van medicatie om de werking van de nieren te ondersteunen
 • Beoordeling van de jaarlijkse daling van de eGFR

Stadium 3

Het nierfalen wordt ernstiger, met een matig afgenomen nierfunctie.

Symptomen

Kunnen zich voordoen, gezwollen voeten, hypertensie, anemie.

Aanbevelingen voor de patiënt

 • Afspraak bij de nefroloog elke 3-6 maand
 • Βloedsuiker zo goed mogelijk reguleren (bij diabetici)
 • Goede bloeddrukcontrole
 • Evenwichtig dieet
 • Zoutbeperking
 • Stoppen met roken (indien u rookt)
 • Bestrijding van zwaarlijvigheid
 • Een half uur per dag lichaamsbeweging

Richtlijnen van de arts

 • Diagnostische tests voor de nierfunctiestoornis (albuminemeting, immunologische testen, nierbiopsie
 • Toediening van medicatie om de werking van de nieren te ondersteunen
 • 4 keer per jaar beoordeling van de daling van de eGFR
 • Vermindering van de progressiesnelheid van de nierschade
 • Beoordeling van het totale cardiovasculair risico en de vermindering ervan
 • Aanpassen van de dosis van een aantal geneesmiddelen
 • Elke 3 maand controle voor mogelijke complicaties die betrekking hebben op de chronische nierschade (anemie, stoornissen in de calcium-fosfaathuishouding, metabole acidose)
 • Nefrotoxische geneesmiddelen vermijden

Stadium 4

Ernstig afgenomen nierfunctie, één stadium voor het eindstadium nierfalen.

Symptomen

Eén of meerdere van onderstaande kunnen zich voordoen:

Misselijkheid, weinig eetlust, vermoeidheid, krampen, gezwollen voeten, enkels en handen, droge huid met jeuk, en behoefte aan regelmatig urineren, vooral‘s avonds.

Aanbevelingen voor de patiënt

 • Afspraak bij de nefroloog elke 1-3 maand
 • Goede bloeddrukcontrole
 • Dieet aangepast aan het nierfalen en volgens de richtlijnen van de nerfroloog
 • Stoppen met roken (indien u rookt)
 • Bestrijding van zwaarlijvigheid
 • Een half uur per dag lichaamsbeweging
 • Zoutbeperking in het dieet

Richtlijnen van de arts

 • Diagnostische tests voor de nierschade (albuminemeting, immunologische testen, nierbiopsie)
 • Toediening van medicatie om de werking van de nieren te ondersteunen
 • Vermindering van de evolutie van de nierschade
 • Beoordeling van het totale cardiovasculair risico en de vermindering ervan
 • Dosisaanpassing van sommige medicatie
 • Beoordeling van de nierfunctie 6 keer per jaar
 • 2-3 keer per maand controle voor mogelijke complicaties die betrekking hebben op de chronische nierschade (anemie, stoornissen in de calcium-fosfaathuishouding, botziekte, metabole acidose) en hun behandeling
 • Dieetadvies naargelang het stadium van de schade
 • Nefrotoxische geneesmiddelen vermijden
 • Voorbereiding op hemodialyse / peritoneale dialyse / transplantatie

Stadium 5

Zeer ernstig nierfalen, er is behoefte aan niervervangingstherapie (hemodialyse, peritoneale of transplantatie)

Symptomen

Eén of meerdere van onderstaande kunnen zich voordoen:

Misselijkheid, weinig eetlust, vermoeidheid, krampen, gezwollen voeten, enkels en handen, droge huid met jeuk, en behoefte aan regelmatig urineren, vooral‘s avonds

Zoals in stadium 4, alleen kunnen de symptomen intenser worden.

Aanbevelingen voor de patiënt

 • Goede bloeddrukcontrole
 • Dieet aangepast aan het nierfalen en volgens de richtlijnen van de nerfroloog
 • Stoppen met roken (indien u rookt)
 • Een half uur per dag lichaamsbeweging

Richtlijnen van de arts

 • Hemodialyse
 • Peritoneale dialyse
 • Niertransplantatie