Welkom op onze blog

Dialysis: debunking the myths, learning the facts

Your doctor has suggested that you undergo dialysis. What you need to keep in mind is that this is the continuation of a treatment. It IS a treatment; a treatment that will allow you to continue living your life. Hemodialysis is surrounded by many myths that confuse and disorient patients and their families. Let’s start by taking a look at these myths:

Lees meer

Wat is vasculitis en hoe wordt het met de nieren geassocieerd?

Wat kan vasculitis veroorzaken, wat zijn de symptomen en wat is de relatie met de nieren?

Lees meer

Behandeling van kanker: Hoe beïnvloedt het de nieren?

Wat kunnen de complicaties zijn van chemotherapie ten opzichte van de nieren? Is het mogelijk dat de medicijnen leiden tot nierfalen?

Lees meer

Nier en systematische lupus erthematodes: Wat moet men weten?

Wat is systematische lupus erthematodes, hoe vaak komt het voor en op welke manier kan het de nieren beïnvloeden?

Lees meer

Nier en lupus nefritis: Wat moet men weten?

Hoe kan u weten of u aan lupus nefritis lijdt? Wat zijn de symptomen en welke is het specifiek onderzoek om het te diagnosticeren?

Lees meer

Nier en reumatoïde artritis: Wat moet men weten?

Veel mensen lijden aan reumatoïde artritis. Kan het de nieren beïnvloeden en zo ja op welke manieren?

Lees meer