Καλώς ήλθατε στο Blog μας

Μονάδα Αιμοκάθαρσης

Μονάδα Αιμοκάθαρσης

 

Σε ποιους ασθενείς απευθύνεται η Μονάδα Αιμοκάθαρσης;

Η Μονάδα Αιμοκάθαρσης αναλαμβάνει τη φροντίδα των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς βρίσκονται πλέον στην κατάσταση αυτή αφού η Χρόνια Νεφρική Νόσος από την οποία έπασχαν είναι μη αναστρέψιμη βλάβη και ουσιαστικά πρόκειται για την σταδιακή επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας που τους οδήγησε στο τελικό στάδιό της. Σκοπός της μονάδας αιμοκάθαρσης είναι -όχι να θεραπεύσει τη νόσο των νεφρών αλλά να υποκαταστήσει τη λειτουργία τους εφόσον έχουν πλέον ολοκληρωτικά καταστραφεί- και να διατηρήσει σε μια καλή ποιότητα ζωής τους ασθενείς. Όταν λοιπόν οι νεφροί του ασθενούς σταματήσουν να λειτουργούν, τότε επιλέγεται μια εκ των τριών μεθόδων για τη διατήρηση της υγείας του: Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή κάθαρση, Μεταμόσχευση νεφρού.

 

Ποιοι τύποι Μονάδας Αιμοκάθαρσης υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο τύποι Μονάδας Αιμοκάθαρσης, η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης(ΜΧΑ) και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού(ΜΤΝ). Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης είναι ανεξάρτητες δομές υγείας (ιδιωτικές) οι οποίες παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους ασφαλισμένους πολίτες. Αντίθετα, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, αποτελεί τμήμα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών και εντάσσεται στο πλαίσιο του Νεφρολογικού Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ μιας ιδιωτικής και μιας δημόσιας μονάδας, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του και αυτή που θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί καλύτερα.

 

Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληροί η Μονάδα Αιμοκάθαρσης;

Κάθε Μονάδα Αιμοκάθαρσης οφείλει να είναι οργανωμένη και αναβαθμισμένη σε όλους τους τομείς, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει ολιστική ιατρική περίθαλψη στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο. Ειδικότερα σε μια Μονάδα Αιμοκάθαρσης θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

 • Είναι στελεχωμένη με ιατρούς Νεφρολόγους για την συνεχή και αδιάλλειπτη  παρακολούθηση και ενημέρωση των ασθενών.
 • Διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό που μπορεί να αντιμετωπίσει τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούνται κατά την αιμοκάθαρση εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή.
 • Παρέχει υψηλής ποιότητας συνεδρίες αιμοκάθαρσης, μέσω εξελιγμένων μηχανημάτων.
 • Συνεργάζεται στενά με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (σε όσες περιπτώσεις απαιτείται) για να προσφέρει σε κάθε ασθενή μια ολοκληρωμένη φροντίδα.
 • Πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους όλων των απαραίτητων εργαστηριακών παραμέτρων των ασθενών, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πιθανή επιπλοκή.
 • Είναι εξοπλισμένη με ασθενοφόρο για τη μεταφορά ασθενών και για έκτακτες διακομιδές.
 • Διαθέτει αίθουσα ανάνηψης.
 • Διαθέτει έναν ειδικό χώρο περίθαλψης ασθενών (Β+).
 • Τηρεί αυστηρά όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα, έχοντας ως επίκεντρο την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας των ασθενών.
 • Δεν διαπραγματεύεται τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

 

mesogeios ΜΧΑ

Εκτός των προαναφερθέντων, στα κέντρα mesogeios η κάθε μας δράση θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του. Αυτό το επιτυγχάνουμε διατηρώντας:

 • Πολυτελείς εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των ασθενών και των συνοδών τους.
 • Κορυφαίες τεχνολογίες στον τομέα της αιμοκάθαρσης.
 • Ποιοτική θεραπεία αιμοκάθαρσης, που ελέγχεται στις μονάδες μας με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους.
 • Κορυφαία τεχνολογία OCM για Online monitoring.
 • Ειδικό λογισμικό παρακολούθησης και καταγραφής των παραγόντων αιμοκάθαρσης και σύνδεσής τους με τον Ιατρικό φάκελο του ασθενή και αξιοποίηση των δεδομένων αυτών στη θέσπιση πρωτοπόρων δεικτών ποιότητας και απόδοσης.
 • Ειδικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών mesogeios, που αναλαμβάνει την απρόσκοπτη παρακολούθηση (σε παγκόσμιο επίπεδο) των αλλαγών και των νέων τεχνολογιών που εμφανίζονται στον τομέα της αιμοκάθαρσης, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στα κέντρα mesogeios.
 • Κορυφαίες τεχνολογίες στην κατασκευή των κτιρίων με στόχο την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών και των συνοδών τους.
 • Μοναδική αίσθηση ασφάλειας μέσω συνεχούς φροντίδας και ενημέρωσης των ασθενών και των συνοδών τους από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

 

Πότε λειτούργησε η 1η ιδιωτική ΜΧΑ στην Ελλάδα;

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης mesogeios στην Κρήτη, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική μονάδα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το έτος 2000. Πριν από αυτό αιμοκάθαρση γινόταν, μόνο στο ειδικό τμήμα των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών.

Η πολυετής εμπειρία μας, έχει δείξει ότι για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό και υποστηρικτικό αποτέλεσμα, απαιτείται συλλογική προσπάθεια, τόσο από μεριάς μας όσο και από τη μεριά των ασθενών, των συγγενών και των συνοδών τους.

Μέσα από την τήρηση των ιατρικών και νοσηλευτικών οδηγιών και τον σεβασμό του κανονισμού λειτουργίας των μονάδων από όλους, επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και ακολούθως η εφαρμογή της καλύτερης θεραπείας.